NCBR dołącza do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

|
Źródło informacji: NCBR
Kategoria: Wiadomości z kraju

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (potocznie: Fundusze Szwajcarskie, Program Szwajcarski) to program, w ramach którego dysponowane są fundusze, przeznaczone przez Szwajcarię na rozwój naszego kraju, na podstawie uzgodnień Szwajcarii z Unią Europejską oraz z Polską.

Głównym celem programu jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej i w Polsce dzięki dalszemu wzmacnianiu współpracy dwustronnej pomiędzy Szwajcarią a Polską.

Szwajcaria przyznała Polsce 320,1 mln franków szwajcarskich na Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Do tej puli należy doliczyć również wkład krajowy, co daje w sumie kwotę 375,458 mln franków szwajcarskich.

Na SSPW składają się Program Badania Naukowe i Innowacje (z budżetem ponad 41 mln franków szwajcarskich) oraz Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast (budżet to prawie 328 mln franków szwajcarskich).

W komponencie badań stosowanych dopuszczalne są badania przemysłowe i prace rozwojowe, z wyłączeniem badań podstawowych. Zostaną utworzone konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego podmiotu szwajcarskiego. W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Szwajcarii.

Dotacje mogą pokryć do 100% kosztów kwalifikowalnych dla organizacji badawczych. W przypadku przedsiębiorstw, kwota dofinansowania będzie ustalana indywidualnie dla każdego przypadku,
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju badań/rozwoju. Maksymalna wartość dofinansowania to równowartość jednego miliona franków szwajcarskich. Projekty powinny trwać od 24 do 36 miesięcy.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy