PGE i Ørsted uruchamiają przetarg na turbiny dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica

|
Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE i Ørsted rozpoczynają przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica), stanowiących najbardziej kapitałochłonną część inwestycji.

Przetarg na generatory turbin jest jednym z największych zamówień realizowanych w ramach procesu zakupowego dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica) o mocy do 2,5 GW realizowanej w ramach partnerstwa 50/50 przez PGE Baltica z Grupy PGE i Ørsted w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Potencjalni dostawcy, którzy spełnili wymogi formalne i złożyli deklarację o chęci uczestnictwa w przetargu w ramach procesu prekwalifikacji, zostaną zaproszeni do złożenia wiążących ofert.

„Wkraczamy w intensywny okres zakupów dla największej morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku. Postępowania zakupowe będziemy uruchamiać w 2021 i 2022 roku. O skali przedsięwzięcia świadczą liczby: powierzchnia Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (320 km2) jest większa niż powierzchnia Gdańska. Na takim obszarze zostanie umieszczonych około 200 turbin wiatrowych” – mówi Søren Westergaard Jensen, dyrektor ds. rozwoju MFW Baltica z ramienia Ørsted.

„Rozpoczęcie przetargu na generatory turbin wiatrowych to kolejny bardzo ważny krok w harmonogramie inwestycji. Wspólnie z Ørsted przygotowujemy się do przetargów na kolejne komponenty projektu. Równolegle do procesu zakupowego trwają prace dotyczące kolejnych elementów inwestycji, a także prowadzimy aktywny dialog z kluczowymi podmiotami m.in. potencjalnymi portami serwisowymi i instalacyjnymi. Nasz cel to realizacja inwestycji w terminie tak, aby pierwsza energia elektryczna z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica wspólnie rozwijanej przez PGE i Ørsted popłynęła do polskich domów w 2026 r.” – dodaje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 (o mocy ok. 1045 MW) jest planowane na 2026 roku. Etap kolejny, czyli Baltica 2 (o mocy ok. 1500 MW) ma być oddany do 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSZW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD).

Po etapie przygotowań i budowy PGE i Ørsted będą przez 30 lat użytkować Morską Farmę Wiatrową Baltica, dostarczając czystą energię do milionów polskich gospodarstw domowych, firm i instytucji.