ArcelorMittal Poland wykłada 720 mln zł na modernizację pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej

|
Źródło informacji: ArcelorMittal

Na koniec marca ArcelorMittal Poland planuje zatrzymanie wielkiego pieca nr 2 w swoim dąbrowskim oddziale. Jeden z dwóch wielkich pieców pracujących w Polsce w ciągu trzech miesięcy przejdzie gruntowną modernizację. Koszt przedsięwzięcia to ponad 720 mln zł.

– To będzie największa modernizacja wielkiego pieca przeprowadzana kiedykolwiek w Polsce. Dla ArcelorMittal Poland to także największy projekt inwestycyjny od czasu budowy walcowni gorącej w Krakowie – informuje Frederik Van De Velde, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Oprócz prac standardowo wykonywanych podczas dużych remontów, takich jak m.in. wymiana wyłożenia węglowego w garze pieca, ArcelorMittal Poland zadba także o aspekty środowiskowe inwestycji.

– Dzięki realizacji projektów badawczo-rozwojowych na wielkim piecu powstaną instalacje pilotażowe – zamknięty układ chłodzenia o innowacyjnej konstrukcji chłodnic oraz nowoczesna i proekologiczna oczyszczalnia gazu wielkopiecowego. Wdrożenie tych przedsięwzięć pozwoli na m.in. zwiększenie efektywności wykorzystania wody chłodzącej oraz na zmniejszenie ilości odpadów i dalsze zagospodarowanie gazu wielkopiecowego jako paliwa. W hali lejniczej zabudujemy nowy system odpylania, co przełoży się nie tylko na poprawę warunków pracy pracowników, ale i na niższe emisje pyłowe z instalacji – wyjaśnia Frederik Van De Velde.

Kolejnym działaniem zmniejszającym wpływ pracy pieca na środowisko jest wymiana zestawów dyszowych. Te nowe, dzięki dwóm lancom, będą mogły spalać gaz koksowniczy lub ziemny oraz pył węglowy. To pozwoli firmie zredukować emisje CO2.

Poza aspektami środowiskowymi, ważnym celem modernizacji jest także zwiększenie niezawodności instalacji. Stanie się to dzięki m.in. modernizacji systemu automatyki wraz z instalacją najnowszej generacji sterowników oraz nowemu systemowi załadunku pieca, który pozwoli na większą kontrolę nad podawaniem materiałów wsadowych.

– Przed hutnictwem ogromne wyzwanie związane z dekarbonizacją. ArcelorMittal chce osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050. Pracujemy nad nowymi technologiami, ale jednocześnie ograniczamy emisje CO2 w obecnie pracujących instalacjach. Należy pamiętać, że stal jest materiałem, bez którego dekarbonizacja innych sektorów gospodarki nie będzie możliwa – wykorzystywana jest nie tylko w zrównoważonym transporcie, ale i do budowy odnawialnych źródeł energii, choćby turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych – komentuje Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland. – Ta ogromna inwestycja to najlepszy dowód na to, że chcemy nadal rozwijać hutnictwo w Polsce i dekarbonizować nasze procesy.

Wielki piec to urządzenie, w którym z rudy żelaza, przy wykorzystaniu koksu jako paliwa, powstaje surówka żelaza. Surówka kadziami torpedo transportowana jest następnie na stalownię, gdzie w konwertorach tlenowych, po dodaniu do niej złomu i innych dodatków, powstaje stal płynna. Ta z kolei na maszynach do ciągłego odlewania stali przetwarzana jest do półproduktów, z których w walcowniach powstają m.in. blachy, szyny kolejowe i tramwajowe, kształtowniki, grodzice i walcówka.