Częstochowskie blachy i półprodukty z deklaracją środowiskową EDP III

|
Źródło informacji: LIBERTY Częstochowa

LIBERTY Częstochowa, największy w Polsce producent niskowęglowych blach grubych GREENSTEEL, otrzymał deklarację środowiskową EPD typu III dla blach walcowanych na gorąco oraz półproduktów, wykorzystywanych w budownictwie. Rozszerzy to możliwości sprzedaży wyrobów hutniczych dla branży budowlanej.

Deklaracja środowiska EPD (Environmental Product Declaration) jest dokumentem szczegółowo opisującym oddziaływanie produktu na środowisko naturalne w cyklu życia, obejmującym pozyskania surowców, transport i produkcję. EPD to najbardziej rozpoznawalne i wiarygodne międzynarodowe certyfikaty nadawane tylko tym produktom, które całkowicie spełniają wymogi zrównoważonego budownictwa.

EPD dla LIBERTY Częstochowa została opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) i zweryfikowana przez niezależnego eksperta. Przez kilka miesięcy Dział Kontroli Jakości we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi: Działem BHP i Ochrony Środowiska, Działem Kontrolingu, Głównym Energetykiem, Walcownią Blach Grubych, Stalownią i Wydziałem Transportu, Działem Zakupów i Dostaw, itd. przygotowywał obszerny zbiór danych, które posłużyły do wypełnienia specjalnych arkuszy przygotowanych przez ITB. Na podstawie tych danych Instytut opracował EPD w oparciu o normę EN 15804.

– Posiadanie EPD typu III nie jest obowiązkowe, ale klienci zamawiający blachy coraz częściej o nią pytają – mówi Dariusz Kwiecień, kierownik systemów i certyfikacji w dziale kontroli jakości. – Uzyskanie deklaracji EPD jest wynikiem długofalowego, odpowiedzialnego podejścia środowiskowego LIBERTY Częstochowa, popartego ciągłym monitorowaniem wpływu produkcji zakładu na środowisko.

– Uzyskanie EPD może nam ułatwić sprzedaż blach konstrukcyjnych na nowych rynkach. Szczególnie w Skandynawii, gdzie zamawiane materiały budowlane muszą posiadać deklarację EDP – podkreśla Arkadiusz Pyrkosz, szef działu kontroli jakości.

Zgodnie z polityką Komisji Europejskiej, deklaracje EDP należą do podstawowych narzędzi wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Dokument ten między innymi pomaga ubiegać się o zastosowanie produktów w projektach budynków, które mają ambicje otrzymać certyfikat LEED, BREEAM lub DGNB.

Fot. LIBERTY Częstochowa

Fot. LIBERTY Częstochowa