Latarnie hybrydowe świecą w Gostyni

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W znajdującej na Śląsku gminie, trwa rozbudowa oświetlenia ulicznego. Jak informuje Gostyń: „tym razem za sprawą rozwiązania niestandardowego – ulicznych lamp hybrydowych, zasilanych panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową. Urządzenia zostały zamontowane w ostatnich tygodniach przy ul. Sosnowej i Pod Lasem, a także w sąsiedztwie wiat rekreacyjnych przy ul. Tyskiej i Dębowej. Łącznie w Gostyni posadowiono ich 9. Wszystkie zostały zakupione przez gminę Wyry, przy udziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.
hybrydy13
Każda autonomiczna latarnia składa się z siłowni wiatrowej, dwóch modułów fotowoltaicznych, dwóch żelowych akumulatorów głębokiego rozładowania (projektowana żywotność – 12 lat), jednej lub dwóch opraw oświetleniowych LED (w zależności od lokalizacji), a także układu sterowniczego i regulatorów. Urządzenia komunikują się za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania i Bluetooth.

Dzięki zastosowaniu dwóch systemów – solarnego i wiatrowego, nawet w przypadku dłuższego zaciemnienia, latarnie hybrydowe nie tracą na funkcjonalności. Kiedy w pochmurne dni panele nie mogą pracować z zadowalającą mocą, nadrzędną rolę w systemie przejmuje siłownia wiatrowa. Z kolei w bezwietrzne, upalne dni, cały ciężar spoczywa na modułach fotowoltaicznych.

Autonomiczne latarnie zostały zakupione przez gminę Wyry w ramach projektu pn. „Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry”, który w listopadzie 2016 roku został wybrany do dofinansowania w ramach Działania: 4.1. Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (numer naboru: RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15). W wyniku realizacji projektu zakupiono łącznie 13 lamp hybrydowych, z czego 9 trafiło do miejscowości Gostyń, a 4 do miejscowości Wyry.

Deklarowana w projekcie wartość przedsięwzięcia wyniosła 297 331,54 zł (w tym wartość dofinansowania ze środków UE – 199 729,02 zł). Projekt został sporządzony i zrealizowany celem podniesienia efektywności energetycznej oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.”