KGHM: znacząca umowa i projekt badawczy

KGHM: znacząca umowa i projekt badawczy

04/02/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

KGHM Polska Miedź SA podpisał znaczącą umowę z Prysmian Metals Limited. W jej ramach sprzedawana będzie walcówka miedziana w latach 2013-2014. Wartość umowy szacowana jest od 2.382.290.324 zł do 2.864.555.769 zł. Kwota ta jest uzależniona od krzywej terminowej cen miedzi, a także kursu walut, który ustalony został na dzień 31 stycznia 2013 roku. Umowa ta jest dla KGHM znacząca, gdyż jej wartość przekracza 10 procent wartości kapitałów własnych KGHM.

Nie jest to jedyny, istotny projekt międzynarodowy miedziowego koncernu w ostatnich dniach. W Santiago de Chile, prezesi KGHM Polska Miedź SA oraz EcoMetales, spółki zależnej koncernu Codelco, podpisali porozumienie o współpracy. Dzięki niej realizowane będą wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Wśród nich znaleźć się mają projekty, dotyczące konwersji arsenu w związki obojętne środowisku, zagadnienia dotyczące redukcji żużli metalurgicznych, czy też modernizacji procesu flotacji, prowadzącej do zwiększenia uzysku miedzi, srebra i innych metali. Pozwolić to ma KGHM-owi, m.in. na obniżkę kosztów eksploatacyjnych w swoich kopalniach.