Kadry dla energetyki jądrowej

Kadry dla energetyki jądrowej

29/01/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Do końca stycznia trwać będą zapisy  na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych z Energetyki Jądrowej. Organizowane są one przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Warszawie, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej. Studiab. Absolwenci tego kierunku mają stać się przyszłą kadrą kierowniczą oraz kadrą inżynierską w krajowym sektorze jądrowym.

Jak informuje Politechnika Wrocławska program studiów obejmuje 210 godzin zajęć zorganizowanych, w tym 170 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 40 godzin zajęć w laboratorium oraz wykonanie pracy końcowej.

Laboratoria:
1. Reaktorowe podstawy technik pomiarowych (14 h) realizowane na reaktorze „Maria” w Świerku
2. Chemia jądrowa (6 h)
3. Wizyta w wybranej elektrowni jądrowej (20 h)

Zakres tematyczny obejmuje:
1. Przedmioty podstawowe:
– elementy fizyki jądrowej
– elementy chemii jądrowej

2. Przedmioty specjalistyczne:
– konstrukcja i eksploatacja reaktorów jądrowych
– inżynieria bezpieczeństwa
– inżynieria materiałowa
– metody i techniki obowiązujące w atomistyce
– produkcja i przesył energii
– ochrona środowiska

3. Przedmioty ekonomiczno–prawne