JSW: mimo kryzysu trzeci kwartał na plusie

JSW: mimo kryzysu trzeci kwartał na plusie

09/11/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jastrzębska Spółka Węglowa SA w osiągnęła w trzecim kwartale tego roku 2.284,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (jest to o 0,3 procenta więcej, w stosunku do drugiego kwartału tego roku). Zysk EBITDA wyniósł 588,3 mln zł (w drugim kwartale było to 654,4 mln zł). – Wyniki w trzecim kwartale, mimo że nadal na dobrym poziomie, pokazują już wyraźnie pogarszającą się sytuację na rynku cen węgla i koksu. Spowolnienie gospodarcze na świecie wpływa na sytuację na rynku stali, koksu i węgla. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych stali surowej wyniósł we wrześniu 77,7 procent, i był o 3,4 pkt. proc. mniejszy niż 3 miesiące wcześniej – mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 6.919,7 mln zł – jest to o 3,4 procenta mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Zysk netto wyniósł 1.027,8 zł – w 2011 roku było to 1.107,4 mln zł.