GUS: dane dotyczące prywatyzacji w 2012 roku

GUS: dane dotyczące prywatyzacji w 2012 roku

01/06/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w 2012 roku proces prywatyzacji objął cztery przedsiębiorstwa państwowe (od 1990 roku było ich w sumie 7.555). Wśród nich jedno sprywatyzowano drogą sprzedaży bezpośredniej, a trzy pozostałe postawiono w stan likwidacji z przyczyn ekonomicznych. Jednocześnie w trakcie ubiegłych 12 miesięcy sprywatyzowano pośrednio 35 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w tym siedem w trybie nieodpłatnego zbycia akcji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, a akcje jednej wniesiono do innej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa

W sumie, zgodnie z danymi Ministerstwa Skarbu Państwa, prywatyzacja bezpośrednia przyniosła 70,7 mln zł przychodu, natomiast prywatyzacja pośrednia 8.447 mln zł. W 2011 roku przychody z prywatyzacji bezpośredniej dały 54 mln zł, a z prywatyzacji pośredniej 13.002,2 mln zł.