Forum Automatyki i Robotyki Polskiej: nowa inicjatywa firm z branży automatyki i robotyki

Forum Automatyki i Robotyki Polskiej: nowa inicjatywa firm z branży automatyki i robotyki

20/12/2021
|
Źródło informacji: ASTOR

Niedawno pojawiło się stowarzyszenie, którego trzonem działalności jest wspieranie cyfrowego rozwoju polskiej gospodarki poprzez automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych w firmach działających na rodzimym rynku. Forum Automatyki i Robotyki Polskiej to inicjatywa 14 przedstawicieli polskiego sektora przemysłowego, w tym największych polskich przedsiębiorstw związanych z rynkiem automatyki i robotyki – integratorów, dostawców rozwiązań i usług oraz producentów maszyn.

Forum Automatyki i Robotyki Polskiej ma przede wszystkim za zadanie wspierać cyfrowy rozwój polskiej gospodarki i wskazywać korzyści, jakie dla rozwoju konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przynoszą rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji. Związek powstał w wyniku dyskusji wokół ulgi na robotyzację, jaka od ok. dwóch lat toczy się wśród przedsiębiorców inwestorów oraz przedsiębiorców dostarczających i wdrażających takie systemy w firmach produkcyjnych. Są oni przekonani, że inwestycja w nowe technologie to krok w przyszłość. Konieczny, by dotrzymać tempa światowym liderom. Tym bardziej, że jak podkreśla Tomasz Haiduk, współzałożyciel oraz prezes Związku, w Polsce mamy doskonale wykształconych inżynierów i twórców rozwiązań, z ogromnym doświadczeniem i o znakomitych kompetencjach. W dobie, gdy globalny łańcuch rozsypał się niemal do zera, gdy nie można bazować na międzynarodowych dostawach, przykładowo komponentów do produkcji, warto skupić się na tym, co jest dostępne w promieniu 150 km od obszaru działania firmy, czy zakładu. I zachęca: jeśli prowadzisz produkcję, zastanów się, czy nie skorzystać z oferty polskich firm. Z pomocą przychodzi Forum Automatyki i Robotyki Polskiej FAiRP, które zrzesza takie firmy, stąd planując inwestycję, warto sięgnąć do jego zasobów.

Współpraca i wymiana doświadczeń w samym związku odbywa się na poziomie właścicielskim i dyrektorskim. Kluczową kwestią, jaka stoi przed jego członkami to zbudowanie wzajemnego zaufania. Bez niego trudno podejmować wspólne działania, czy wymieniać się informacjami z rynku. Jestem zwolennikiem współpracy i rozmów, zwłaszcza w sytuacji, kiedy firmy niepotrzebnie, zbyt intensywnie, czasem zupełnie nie w duchu „fair”, konkurują ze sobą. Nauczyłem się od innych krajów, gdzie na pewnym poziomie rozwoju i pewnego poziomu skomplikowania projektów, które realizujemy dla przemysłu, tylko szeroka współpraca większej ilości firm i wymiana wiedzy i doświadczeń pozwala uzyskać efekt, który pozwala uzyskać przewagę całemu naszemu krajowi nad innymi. Po ponad 30 latach uwolnienia rynku, znakomita większość firm uzyskała dojrzałość organizacyjną, mówi Stefan Życzkowski, współzałożyciel i przewodniczący Rady FAiRP-u. A Tomasz Haiduk dodaje, że o ile rynek automatyki i systemów IT dla przemysłu jest stabilny, bo ma wspomnianą 30-letnią historię na polskim rynku, to robotyka jest stosunkowo młoda. Dlatego związek to przestrzeń do współpracy i uczenia się od siebie nawzajem.

Rynek robotyki się rozwija. I będzie rozwijał się jeszcze szybciej. W tym kontekście liczba firm wdrażających robotykę i systemy zrobotyzowane w Polsce jest zdecydowanie za mała w stosunku do potrzeb. Stąd, jak uważa Tomasz Haiduk, za moment, kiedy z pomocą ulgi na robotyzację nastąpi przyśpieszenie inwestycyjne, wydłuży się czas oczekiwania na realizację projektów z uwagi na wypełnione projektami kalendarze firm integratorskich.

Łączenie środowisk naukowych, rządowych, samorządowych oraz szeroko rozumianego biznesu i jego otoczenia to kolejny z celów wpisany w statut związku. FAiRP będzie też prowadził działania informacyjne, działalność edukacyjną i naukowo-techniczną Związek będzie również inicjował i włączał się w ważne przedsięwzięcia na rzecz promowania automatyzacji i robotyzacji pracy.

U podstaw założenia Związku Pracodawców FAiRP-u leży inicjatywa kilku osób fizycznych, którym przyświeca także ochrona interesów polskich firm inżynierskich działających w branży automatyki i robotyki. I jest to kolejny z ważnych z celów statutowych związku. Jacek Przysada, współzałożyciel oraz członek Rady Związku zwraca uwagę, że istotne jest to, aby większe projekty z zakresu automatyki realizowane były siłami polskich firm integratorskich, a nie zagranicznych. I dodaje, że dzięki integracji i współdziałaniu zrzeszonych w FAiRP firm, w grupie możemy się podjąć realizacji większych projektów, dzieląc między spółki zakres przedsięwzięcia. Każda z firm bowiem ma swoją specjalizację czy to w zakresie kompleksowego projektowania i budowy kompletnego wyposażenia fabryk w układy, systemy, produkty automatyki wraz z liniami produkcyjnymi. Wierzę, że przyszłość automatyki i robotyki polskiej i jej rozwój będzie wprost proporcjonalny do zdolności branży do przejęcia łańcucha dostaw kompletnych wyrobów automatyki od firm zagranicznych.

Wspieranie działań w duchu fair oraz współpracy w oparciu o zasadę win-win to wartości, na jakie m.in.: stawia FAiRP. Wszystko po to, by budować dobre praktyki inżynierskie i organizacyjne na rynku, promować jakość. Zależy nam, żeby członkami FAIRP były firmy, które doprowadzają projekty do końca, zapewniają mierzalne korzyści pochodzące z automatyzacji procesów. Obserwujemy, że Klientem coraz częściej jest rodzimy przemysł. Są to przedsiębiorcy o ogromnych ambicjach i potencjale, którzy potrzebują partnera a nie podwykonawcy. Partnera, który pomoże dobrać odpowiednie technologie z ekosystemu rozwiązań mechatroniki, sterowania, komunikacji, przemysłowych systemów IT, zapewni ich skuteczną integrację i wdrożenie. Złożoność technologiczna, która pojawia się wraz z coraz szerszą adopcją paradygmatu Przemysłu 4.0 bardzo utrudnia podjęcie decyzji klientowi, wymaga więcej czasu i kompetencji, mówi Marek Gabryś, współzałożyciel i członek Rady Związku. Jakie jest więc rozwiązanie? Wiarygodny partner, który nie ucieknie przy problemach ale weźmie odpowiedzialność za wynik projektu. Tacy właśnie są członkowie FAIRP, dodaje Marek Gabryś.

Do członków założycieli dołączają kolejne firmy, które chcą aktywnie działać w ramach Związku. Obecnie Forum Automatyki i Robotyki Polskiej zrzesza 16 przedstawicieli polskiego sektora przemysłowego, w tym największe polskie przedsiębiorstwa związane z rynkiem automatyki i robotyki – integratorów oraz dostawców rozwiązań. Są to:
AIUT, Alnea, ARM Automation Robotics Machines, Askom, ASTOR, Autoproces, Control Proces IT, ILC Automation, Instytut Industry 4.0, Jaromir Turlej Control-Service, Pneumatic Complex, Procobot, ProPoint, PROSTER, Teamtechnik Production Technology, TRASKO Automatyka.

O przyjęcie do FAiRP ubiegają się już kolejni chętni. Wniosek dostępny jest TUTAJ.

Kto i na jakich zasadach może dołączyć?*
Członkiem związku może zostać wyłącznie polski przedsiębiorca, w szczególności pracodawca oraz inne podmioty, jak stowarzyszenia, związki i federacje o tożsamych lub zbliżonych celach działalności. Do FAiRP może także dołączyć producent towarów lub komponentów, wykorzystywanych do tworzenia kompleksowych rozwiązań w obszarach automatyki i robotyki, nabywając status członka korporacyjnego. W szczególnych przypadkach Związek może nadawać tytuł członka honorowego. Marcin Kowol, członek Rady Związku podkreśla, że: zasada jest jedna: stawiamy na Polskę i wspieramy polskich przedsiębiorców. To przeciwwaga dla skonsolidowanych zachodnich firm z branży. Jesteśmy przekonani, że takie wspólne działanie na zasadach win-win, przyniesie korzyści wszystkim firmom, które zdecydują się zostać członkiem FAiRP.
Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa zawarte są w statucie FAiRP.

*źródło: https://fairp.pl/