ORLEN i Synthos podpisały porozumienie w sprawie wdrożeń na zeroemisyjne technologie jądrowe

Autor:
|

Rozwój oraz wdrożenie zeroemisyjnych technologii jądrowych SMR i MMR są celem podpisanego porozumienia między koncernem paliwowym ORLEN oraz firmą Synthos. Wykonanie zapisów umowy przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu zakładającego osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Prezesi obu firm wstępnie szacują, że pierwszy reaktor jądrowy typu SMR mógłby ruszyć w Polsce za około 10 lat.

Podpisane właśnie porozumienie jest częścią obliczonej na lata strategii ORLENU, której celem jest powstanie koncernu multienergetycznego. „ORLEN patrzy w przyszłość, dlatego inwestuje w źródła zeroemisyjne – w farmy wiatrowe na morzu, lądzie i fotowoltaikę. Inwestujemy również w niskoemisyjne źródła gazowe, jednak są one tylko technologią przejściową. W związku z tym dostrzegamy duży potencjał wykorzystania atomu jak źródła zeroemisyjnej energii” – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

SMR i MMR, czyli małe i mikroreaktory jądrowe (ang. Small Modular Reactors i Micro Modular Reactors), to niewielkie jednostki wytwarzające energię. Te pierwsze mają moc do 300 MW, a drugie około 5 MW. Można je produkować seryjnie i w całości dostarczać w miejsca docelowe. Mogą występować pojedynczo lub w grupie kilku modułów oddawanych sukcesywnie do eksploatacji, przez co cała inwestycja jest łatwiejsza do sfinansowania.

„Widzimy, że wiele krajów pracuje nad energetyką jądrową z wykorzystaniem małych i mikroreaktorów. To jest technologia powszechnie znana, stosuje ją już wojsko, a instalacje pilotażowe znajdują się m.in. w Rosji czy w Chinach” – wyjaśnia prezes Obajtek.

W budowę małych reaktorów angażują się także USA, Kanada czy Wielka Brytania. Działająca w branży chemicznej firma Synthos posiada spółkę-córkę Synthos Green Energy, która współpracuje z firmami General Electric i Hitachi, a podmioty te są w Stanach Zjednoczonych bardzo zaangażowane w rozwój sektora SMR i MMR.

Dzięki rozpoczętej właśnie współpracy ORLEN uzyska dostęp do technologii i doświadczeń w zakresie małych reaktorów modułowych, a Grupa Synthos pozyska silnego partnera do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Zgodnie z zapisami porozumienia, obie firmy wspólnie podejmą się m.in. badań, sprawdzenia możliwości i zastosowania technologii SMR w zakładach produkcyjnych w Polsce należących do Grupy ORLEN.

„Chcemy być wiodącym w Polsce partnerem, jeśli chodzi o energetykę małych i mikroreaktorów. Uważam, że to jest przyszłość. To są bezpieczne źródła energii, które docelowo mocno wpłyną na cenę energii w biznesie” – podkreśla prezes PKN ORLEN.

Podpisane porozumienie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz konieczność dalszych redukcji emisji zgodnie z wymaganiami m.in. Europejskiego Zielonego Ładu. Inwestycje w nisko- i zeroemisyjną energetykę są jednym z filarów rozwoju Grupy ORLEN zmierzającej do budowy silnego koncernu multienergetycznego. Realizacja założeń porozumienia otwiera możliwość stworzenia w przyszłości wspólnej spółki obu grup w celu rozwijania projektów z obszaru zeroemisyjnej energetyki.