Energa: o 11 procent większy zysk

Energa: o 11 procent większy zysk

16/08/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa Energa przedstawiła skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze tego roku. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Energa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 5,6 mld zł. Jest to wzrost o 11 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Podobny wzrost zanotowano w przypadku zysku netto spółki – wyniósł on 509 mln zł.

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe miały w dużej mierze wyniki segmentu obrotu, głównie dzięki korzystnemu kształtowaniu się cen na hurtowym rynku energii elektrycznej. Oprócz tego, w Grupie Energa znacznie zwiększyły się nakłady inwestycyjne – z 525 mln zł w 2011 roku do 801 mln zł w trakcie pierwszego półrocza tego roku. Zdecydowana większość nakładów (76 procent), zainwestowane zostało w segment dystrybucji.