ENEA chce pozyskać 1.425 mln zł z emisji obligacji

ENEA chce pozyskać 1.425 mln zł z emisji obligacji

25/06/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Do 18 października 2029 roku, ENEA SA ustanowiła zakończenie programu emisji obligacji, z której zamierza pozyskać 1.425 mln zł. Program jego dostępności upływa 18 października 2014 roku. Środki, które zostaną pozyskane w ramach emisji obligacji, przeznaczone mają zostać na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, w tym przede wszystkim na rozbudowę sieci energetycznych ENEA Operator sp. z o.o. Funkcje Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności oraz Depozytariusza będzie pełnił Nordea Bank Polska.

Jak informuje ENEA: Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w maksymalnie 10 seriach, każda o nominalnej wartości minimalnej 100 mln zł. Wartość ostatniej serii będzie ustalona odrębnie. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. ENEA Operator Sp. z o.o. ma prawo wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego dla danej serii obligacji, na warunkach określonych w Umowie Programowej. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji do dnia wykupu.