Emisja obligacji PCC Rokita

Emisja obligacji PCC Rokita

15/06/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółka chemiczna w ramach III Programu Emisji Obligacji wyemituje pięcioletnie, oprocentowane na 5% w skali roku obligacje, z których odsetki wypłacane mają być kwartalnie. Realizowana oferta w tym zakresie obejmuje 200 tys. papierów wartościowych, których wartość nominalna wynosi 100 zł każdy. Emisja obligacji pozwolić ma PCC Rokita na dywersyfikację źródeł finansowania działalności. – Już kilka lat temu przyjęliśmy strategię utrzymywania zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Decyzja o obecnej emisji wprost wpisuje się w tę strategię. Dynamicznie realizujemy inwestycje, mamy stabilne wyniki finansowe i ambitne plany na dalszy rozwój – mówi Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu PCC Rokita SA.

Podmiotem oferującym obligacje będzie Beskidzki Dom Maklerski SA. Do tej pory PCC Rokita wyemitował w dwóch dotychczasowych programach emisji obligacji papiery dłużne o łącznej wartości 142 mln zł. Emisje obligacji, obok kredytów bankowych i ubiegłorocznej emisji akcji, są wciąż głównym elementem strategii finansowania rozwoju PCC Rokita.