EC Elcho i Tauron Ciepło – umowa o dofinansowaniu

EC Elcho i Tauron Ciepło – umowa o dofinansowaniu

10/12/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Elektrociepłownia Chorzów Elcho, która wchodzi w skład Grupy CEZ, podpisała umowę z Tauronem Ciepło, w ramach której możliwe będzie dla klientów indywidualnych uzyskanie dofinansowania na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przy wykorzystaniu ciepła sieciowego. Działania te przyczynić się mają do likwidacji niskiej emisji, a także umożliwić wykorzystanie potencjału istniejącej już infrastruktury do dystrybucji ciepła sieciowego. W związku z tym za przyłączenie się do sieci ciepłowniczej i zamówienie mocy cieplnej w istniejących budynkach na potrzeby c.o i c.w.u. odbiorca  otrzymać będzie mógł  100 zł za 1 kWt mocy zamówionej. Oprócz tego za rozszerzenie zamówienia w budynkach korzystających już z ciepła sieciowego na potrzeby c.o., i zobowiązując się do zamówienia dodatkowej mocy cieplnej na potrzeby c.w.u., dany odbiorca otrzyma 250 zł za każdy dodatkowy 1 kWt mocy zamówionej. W tego typu przypadkach dystrybutor zrealizuje na własny koszt budowę  nowego lub przystosowanie  istniejącego węzła, zapewniając tym samym całoroczny dostęp do ciepłej  wody sieciowej.

Umowa pomiędzy Elektrociepłownią Chorzów Elcho i spółką Tauron Ciepło jest efektem kontynuacji wieloletnich wspólnych działań między obiema firmami. Jednocześnie, w ramach współpracy, od stycznia 2014 roku, przez najbliższe 10 lat Elektrociepłownia Chorzów Elcho dostarczy Tauronowi Ciepło dodatkowych 170 WMt nowych mocy cieplnych.