Dziś rozpoczęcie XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Dziś rozpoczęcie XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy

04/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Dziś w Krynicy rozpoczyna się XXI Forum Ekonomiczne. Potrwa ono do 6 września. Jego głównym hasłem są Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu”. Uczestniczyć w nim będzie 2.5000 tys. gości z Europy,. Azji Centralnej i Stanów Zjednoczonych. Głównym organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Rada Programowa Forum Ekonomicznego.

Głównymi tematami debat w Krynicy będą: Makroekonomia, Biznes i Zarządzanie, Forum Innowacji, Polityka Międzynarodowa, Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Forum Regionów, Forum NGO i Społeczeństwo, Forum Energetyczne, Nowa Gospodarka, Unia Europejska i jej sąsiedzi, Państwo i Reformy, Forum Ochrony Zdrowia, Prezentacje i Wydarzenia Specjalne. Podobnie jak w ubiegłych latach, w trakcie Forum wręczone zostaną nagrody w czterech kategoriach: Człowiek Roku 2011, Firma Roku 2011, Nowa Kultura Nowej Europy, Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

Tegoroczne spotkanie w Krynicy ma być przede wszystkim miejscem debaty na temat możliwości walki z kryzysem, a także o modelu gospodarczym, który powinien być dominujący w Europie i na świecie. Ma być ono centrum dialogu– miejscem stawiania pytań i znajdywania na nie odpowiedzi. Wezmą w nim udział przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki, środowisk analitycznych i organizacji pozarządowych.