We wrześniu ruszy kolejny nabór w konkursie o dotacje na infrastrukturę B+R

We wrześniu ruszy kolejny nabór w konkursie o dotacje na infrastrukturę B+R

19/08/2019
Artykuł promocyjny
Autor:
|

Siódmy raz w tej perspektywie przedsiębiorstwa mogą składać projekty do konkursu w ramach działania 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Po opublikowaniu wyników z wiosennego konkursu, w którym nie wykorzystano całego budżetu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało o kolejnej możliwości.

Bezzwrotną dotacją można objąć m.in. nabycie lub leasing nieruchomości, koszty prac budowlanych, zakupu sprzętu czy własności niematerialnych i prawnych. Docelowo, stworzona infrastruktura ma służyć przedsiębiorcy do realizacji prac badawczych w perspektywie kilku kolejnych lat.

Działanie 2.1 niezmiennie cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców. W edycji zakończonej w kwietniu tego roku, ocenie merytorycznej poddano 97 aplikacji, z czego 41 zakwalifikowało się do dofinansowania. Z dostępnych 400 mln PLN, Ministerstwo jako rekomendowaną kwotę dofinansowania uznało blisko 277 mln PLN, czyli niecałe 70% budżetu.

Ogłoszenie kolejnej, nieplanowanej dotąd edycji konkursu wynika najpewniej właśnie z „nadwyżki” w budżecie działania oraz z tego, że nadal Ministerstwo szuka tych najlepszych projektów. Niewykluczone, że jesienny konkurs dla działania 2.1 nie będzie ostatnim w tej perspektywie finansowej i w 2020 roku przedsiębiorcy będą mieli jeszcze jedną szansę. Warto dodać, że jest to szczególny konkurs dla dużych przedsiębiorców, którzy w tej perspektywie nie mają więcej możliwości aby pozyskać wsparcie w formie dotacji na środki trwałe związane z działalnością B+R.

Najważniejsze informacje:
Termin naboru wniosków: od 26 września do 14 października 2019 r.
Budżet konkursu: 350 mln PLN
Poziom dofinansowania na część zakupową: od 10% do 70% kosztów kwalifikowanych
Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to: 2 mln złotych

Kluczowym załącznikiem dokumentacji konkursowej jest agenda badawcza. Powinna ona definiować projekty badawcze kończące się innowacjami produktowymi i/lub procesowymi w ciągu kolejnych kilku lat. Dokument powinien zawierać informacje o zespole badawczym, posiadanej lub planowanej do zakupu aparaturze badawczej, plan współpracy z jednostkami naukowymi, sposoby zarządzania ryzykiem, czy też opis sposobu zarządzania prawami własności intelektualnej. Agenda badawcza jest ważnym dokumentem nie tylko ze względu na konkurs 2.1 PO IR, tak naprawdę może pełnić strategiczną role w firmie, która planuje swój rozwój w oparciu o działalność badawczą. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Agenda badawcza jako narzędzie planowania i zarządzania projektami B+R w przedsiębiorstwie”.

Warto podkreślić, że w każdym kolejnym konkursie mogą pojawić się zmiany w zasadach dlatego należy opierać się na aktualnej wersji, szczególnie jeżeli startujemy w konkursie po raz kolejny.

Kluczowe kryteria oceny

  • współpraca z jednostkami naukowymi
  • przełomowy charakter planowanych prac badawczych
  • projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • nowe miejsca pracy dla pracowników B+R
  • współpraca z podmiotami z sektora MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO
  • członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym
  • skuteczna ochrona własności intelektualnej

Więcej informacji na stronie CRIDO: www.crido.pl/threads/wsparcie-na-infrastrukture-br-2/