PGE Energia Ciepła wdrożyła w Zgierzu cyfrowy model sieci ciepłowniczej

Źródło informacji: PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, stworzyła pierwszy cyfrowy model sieci ciepłowniczej w Zgierzu. Opracowanie modelu zgierskiej sieci ciepłowniczej było ważnym momentem w realizacji projektu. Dzięki niemu spółka zdobyła doświadczenie i kompetencje, które wykorzysta w dalszych pracach, które będą miały na celu stworzenie cyfrowych modeli wszystkich sieci ciepłowniczych należących do spółki.

Model zgierskiej sieci ciepłowniczej jest modelem cieplno-hydraulicznym. Integruje dane topologiczne i geoprzestrzenne oraz istotne parametry techniczne sieci. Dzięki temu model może być wykorzystywany do wykonywania kompleksowych obliczeń hydraulicznych i cieplnych, a także sprawnego zarządzania danymi.

Opracowanie cyfrowych modeli sieci ciepłowniczych pozwoli spółce na poprawę efektywności działania i zarządzania sieciami. Dzięki modelom spółka będzie mogła m.in. lepiej planować inwestycje, optymalizować wykorzystanie energii i zmniejszać straty ciepła.

Wszystkie modele sieci ciepłowniczych PGE Energia Ciepła będą opracowane i przechowywane w taki sam sposób. Dzięki temu będą porównywalne, łatwe do wdrożenia i użytkowania. Dodatkowo, taki sposób realizacji poprawi standaryzację analiz technicznych oraz umożliwi prawidłowe zestawienie wyników i wskaźników między poszczególnymi sieciami.

Model sieci ciepłowniczej w Zgierzu został opracowany przez zespół specjalistów z Departamentu Badań i Rozwoju, Departamentu Inżynierii oraz Elektrociepłowni w Zgierzu. Powstał z wykorzystaniem oprogramowania typu GIS dedykowanego do branż sieciowych. W procesie jego budowy wykorzystano specjalistyczną aplikację zarządzania danymi i ich formatami, która zapewniała wydajną integrację danych przestrzennych z oprogramowaniem typu GIS.

Jak wyjaśnia Rafał Nowakowski, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła – „Cyfrowy model zgierskiej sieci ciepłowniczej jest modelem cieplno-hydraulicznym, integrującym dane topologiczne i geoprzestrzenne oraz istotne parametry techniczne sieci ciepłowniczych. Dzięki temu model staje się podstawą do wykonywania kompleksowych obliczeń hydraulicznych i cieplnych, a także sprawnego zarządzania danymi”

Stworzenie modeli sieci ciepłowniczych PGE Energia Ciepła pozwoli przygotować systemy do dekarbonizacji ciepłownictwa, zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2050 roku. Spółka posiada łącznie sieci ciepłownicze o długości ok. 700 km (w 16 lokalizacjach w Polsce).

Model sieci ciepłowniczej w Zgierzu

Model sieci ciepłowniczej umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych analiz technicznych pracy sieci, aby ograniczyć koszty eksploatacyjne i utrzymaniowe. Dzięki temu można m.in. redukować straty ciepła i energii pompowania, obniżać zużycie energii w źródłach ciepła, wykrywać i identyfikować anomalie w pracy sieci, zmniejszać awaryjność elementów sieci, ograniczać ubytki wody sieciowej oraz dotrzymywać bądź polepszać parametry ciepła w węzłach cieplnych.

Umożliwia również wykonanie wielowariantowych analiz technicznych rozważanych modyfikacji sieci ciepłowniczej. Dzięki temu można ocenić efektywność zamierzeń modernizacyjnych i inwestycyjnych. Model pozwala również na kompleksowe sprawdzenie efektów zmian sieci ciepłowniczej zanim będą one faktycznie wprowadzone. Można analizować zmiany topologii sieci, modernizację przewodów oraz armatury zaporowej i regulacyjnej, rozbudowę lub dzielenie sieci. Dzięki niemu można także analizować istotne zmiany parametrów pracy sieci, takie jak: praca sieci niskotemperaturowej, podłączanie do sieci nowych nisko i zeroemisyjnych źródeł ciepła (w tym OZE), dołączanie do sieci dodatkowych, rozproszonych źródeł ciepła (także zastosowanie pomp ciepła różnego typu), wykorzystanie hybrydowych węzłów ciepła, a także magazynów ciepła centralnych i rozproszonych.

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła