Consus Carbon Engineering określi ekologiczny plan dla Krakowa

Consus Carbon Engineering określi ekologiczny plan dla Krakowa

18/04/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Władze Krakowa podjęły decyzję dotyczącą tego, kto wykona Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta. Przetarg na wykonanie PGN wygrała firma Consus Carbon Engineering we współpracy z Projektowanie Systemów Grzewczych Andrzej Łazęcki. Plan pozwolić ma na skuteczną walkę z problemem jakości powietrza w stolicy Małopolski. – Prace zaczniemy od określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w Krakowie. Następnie na tej podstawie zostaną zaplanowane konkretne działania na lata 2014-2020, które przyczynią się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Uwzględnimy specyficzne geograficzne położenie miasta w niecce. Skoncentrujemy się na poprawie efektywności energetycznej budynków oraz infrastrukturze transportowej miasta i komunikacji publicznej – mówi Tomasz Pawelec, kierownik ds. usług dla administracji w Consus Carbon Engineering.

PGN jest dokumentem strategicznym, mającym na celu określenie możliwości działania w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza. Dokument wyznaczyć ma konkretne cele m.in. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Określi on kierunki działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych dla Krakowa w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami.