Cognor Holding odnotowuje drugi z rzędu rekordowy rok – wyniki za 2022

|
Źródło informacji: Cognor

Hutnicza Grupa drugi rok z rzędu skokowo poprawia wyniki finansowe. Rekordowe rezultaty pozwoliły Cognorowi na znaczną redukcję zadłużenia i wprowadzenia szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego, którego efektem będzie podwojenie mocy produkcyjnych firmy.

Skonsolidowane przychody Cognor Holding w 2022 r. wyniosły 3 667 mln zł (+30,4% r/r.), a zysk operacyjny sięgnął 723 mln zł (+222% r/r). To niemal tyle samo, ile spółka wypracowała w ciągu czterech poprzednich lat (2018-2021). EBITDA wyniosła 767 mln zł (+47,6% r/r). Cognor jednocześnie miał ponad 610 mln zysku netto, czyli 68 proc. więcej niż w 2021 i niemal 18-krotnie więcej niż roku 2020.

– Kształtowanie się spreadów, które stanowią kluczowy czynnik wpływający na naszą rentowność, było w 2022 r. silnie dodatnie. Średnie ceny kęsów i wyrobów gotowych wzrosły odpowiednio o 42,6 proc. i 42,9 proc., podczas gdy średnia cena złomu zwiększyła się mniej, bo o ok. 20 proc. Dało to nam potencjał osiągnięcia dodatkowych 564,4 mln zł EBITDA w stosunku do 2021 r. Z tej kwoty zrealizowaliśmy ok. 360 mln EBITDA, ponieważ sprzedaliśmy w 2022 r. odczuwalnie niższy wolumen produktów. O ponad 200 mln wzrosły nam też rok do roku koszty produkcji, co zamortyzowaliśmy jednak w dużej części wynikiem na obrocie energią, której ceny – przypomnę – zabezpieczyliśmy w 2020 r. na trzy kolejne lata – wyjaśnia Krzysztof Zoła, CFO i członek zarządu Cognora.

– W 2021 roku – jeszcze przed eskalacją inflacji – zabezpieczyliśmy natomiast koszt długu. W związku z tym mogliśmy w 2022 r. zrealizować ponad 48 mln zł zysku na swapach dotyczących stopy procentowej. Z drugiej strony negatywnie –  na ok. 16,3 mln zł – do wyniku kontrybuowało FIFO. Podsumowując, gdyby oczyścić EBITDĘ z dochodów na obrocie energią i innych zdarzeń jednostkowych ukształtowała się ona na poziomie 640 mln zł versus 504 mln zł skorygowanej EBITDY w 2021 r. – dodaje Krzysztof Zoła.

Jeśli chodzi o przepływy finansowe, to spółka wypracowała w 2022 r. 490 mln zł z działalności operacyjnej. Przepływy z działalności inwestycyjnej spowodowały odpływ 236 mln zł, co było między innymi związane z rozbudową mocy produkcyjnych w Gliwicach i modernizacją zakładu w Krakowie. Na kontach Cognora na koniec okresu znajdowało się ponad 336 mln zł.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy Cognor rozpoczął procesy inwestycyjne na znaczną  skalę, które zwiększą moce produkcyjne spółki o około 155 tys. ton w zakresie kęsów i 450 tys. ton wyrobów gotowych. Niebawem spółka podwoi swoje możliwości sprzedaży wyrobów finalnych.  W ramach programu inwestycyjnego Cognor planuje uruchomić szereg nowych lub zmodernizowanych innowacyjnych instalacji w tym nowoczesną walcownię, gdzie będą wytwarzane kształtowniki lekkie oraz linię do zwijania prętów żebrowanych w kręgi. Przyszły łączny CAPEX spółki na te projekty może przekroczyć 500 mln zł, który w większej części ma zapewnione finansowane długoterminowym kredytem inwestycyjnym o stałej stopie wartym 240 mln zł i 30,5 mln euro.