Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania

|
Kategoria: Wiadomości z kraju

ABB otwiera wraz z Politechniką Krakowską Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA). W ramach podpisanej umowy o współpracy ABB obejmuje także patronat nad prowadzonymi na PK kierunkami studiów: inżynierią materiałową oraz infotroniką.

Nowe centrum będzie służyć pracownikom badawczym ABB oraz naukowcom i studentom Politechniki Krakowskiej do prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych, dydaktycznych zajęć projektowych i laboratoryjnych. W ramach placówki działa laboratorium z unikatowymi w skali kraju stanowiskami do opracowywania, przetwarzania i testowania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych.

Tworzenie nowych, bardziej ekologicznych materiałów izolacyjnych, integracja elektroniki w produktach, wytwarzanie przyrostowe czy wtrysk wielokomponentowy – to niektóre z obszarów badań realizowanych w otwieranym laboratorium. Na powierzchni 180 m2 wykładowcy, studenci i naukowcy ABB będą więc mogli wspólnie opracowywać innowacyjne technologie. Ale nie tylko. Sprzęt laboratorium już jest wykorzystywany do produkcji gogli ochronnych dla pracowników szpitali. W sumie ma zostać wyprodukowanych 10 tys. sztuk takich gogli.

W nowoczesnym laboratorium studenci będą mogli zarówno odbyć staż i prowadzić badania naukowe, jak i poznać praktyczną stronę stosowania technologii materiałów funkcjonalnych w przemyśle.

Materiały inteligentne to jeden z najważniejszych tematów badawczych we wszystkich laboratoriach świata. Od postępu w tej dziedzinie w dużym stopniu zależeć będzie rozwój głównych gałęzi przemysłu. Współpraca ABB i Politechniki Krakowskiej znakomicie wpisuje się w obecne potrzeby i trendy rozwojowe – mówi rektor PK, prof. Andrzej Białkiewicz.

Laboratorium wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt dostępny na rynku badań i rozwoju, który pozwoli m.in. na opracowywanie i wytwarzanie nowych kompozytowych materiałów termoplastycznych. To pierwsze miejsce w Polsce, w którym działa system do indukcyjnego grzania form wtryskowych. Pozwala on w bardzo krótkim czasie podnieść temperaturę narzędzia, co przekłada się na jakość produktu i daje możliwość uzyskania dodatkowych funkcjonalności.

Być może to właśnie w krakowskim CEFUMA powstanie nowy materiał izolacyjny, dzięki któremu wykorzystywane powszechnie w energetyce rozdzielnice staną się jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska. Opracowywanie nowych technologii materiałów izolacyjnych jest koniecznością na drodze zrównoważonego rozwoju. Do tej pory istotnym problemem było gromadzenie i segregacja odpadów z polimerów niepodlegających recyklingowi, jak żywice epoksydowe. Jednak w ostatnich latach stosowane materiały są stale doskonalone.

– Coraz szersze wykorzystanie nowych materiałów funkcjonalnych w rozwiązaniach dla przemysłu energetycznego pozwala na obniżenie śladu węglowego naszych produktów. Udowodniliśmy, że np. zastąpienie żywicy epoksydowej materiałem termoplastycznym zmniejsza emisję CO2 o przeszło połowę w cyklu życia produktu. Pracujemy też nad materiałami biopochodnymi oraz biodegradowalnymi – wymienia Łukasz Malinowski, kierownik zespołu badawczego w dziale produktów elektryfikacji CTC w Krakowie.

Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania powstało dzięki unijnemu grantowi, jaki otrzymała ABB.

Fot. Urszula Czapla

Fot. Urszula Czapla