CARBOAUTOMATYKA: Lider technologii odmetanowania

CARBOAUTOMATYKA: Lider technologii odmetanowania

18/12/2013
Autor:
|

Spośród 9 wybudowanych w Polsce w ostatnich latach stacji odmetanowania, wszystkie zostały oparte o technologię i rozwiązania opracowane w tyskiej Carboautomatyce SA. Najnowsza z tych stacji właśnie rozpoczęła pracę w należącej do Kompanii Węglowej, kopalni Brzeszcze. Ta położona w Małopolsce kopalnia należy do zakładów, gdzie ze złóż węgla wydziela się najwięcej metanu w Polsce.

Bezpieczeństwo i oszczędności

– Oferowane przez nas stacje odmetanowania są nowoczesne, w pełni zautomatyzowane i skomputeryzowane. Charakteryzuje je wysoka sprawność i niska energochłonność – zapewnia Henryk Stabla, prezes zarządu Carboautomatyka SA. – Uruchomienie powierzchniowej stacji odmetanowania oznacza usprawnienie i unowocześnienie systemu odprowadzania metanu z kopalni. To także wymierne oszczędności i poprawa bezpieczeństwa pracy górników. Nowa stacja spełnia wszystkie warunki bezpiecznego prowadzenia zakładu, a przede wszystkim gwarantuje pewność ruchową, a co za tym idzie stabilną produkcję – dodaje prezes Stabla.

W kopalni Brzeszcze praktycznie cały ujęty metan jest sprzedawany do odbiorców zewnętrznych między innymi do firmy chemicznej Dwory oraz Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej. To, co nie trafi do innych odbiorców, będzie wykorzystywane, jako czyste źródło energii na potrzeby kopalni.

Plan zakłada budowy stacji silników metanowych o łącznej mocy elektrycznej 5 MW wraz z wyposażeniem, pozwalających na produkcję energii elektrycznej i cieplnej na bazie spalania metanu pozyskiwanego z nowej stacji odmetanowania.

Według danych dostępnych w prasie branżowej, we wszystkich zagłębiach węglowych w Polsce, metan występuje, jako gaz prawie czysty tj. z minimalną ilością innych gazów, jego wartość opałowa wynosi 35 897 kJ/m3. Na chwilę obecną jego eksploatacja wydaje się być najatrakcyjniejsza w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Zasoby geologiczne metanu wynoszą około 250 mld m3, zasoby bilansowe 95 mld m3, w tym z obszarów górniczych kopalń czynnych – 29,8 mld m3. Aktualnie w wyniku prowadzonej eksploatacji pokładów węgla jego emisja do atmosfery jest na poziomie 900 mln m3 rocznie. Metodą drenażu wychwytuje się około 270 mln m3 metanu, z czego w sposób przemysłowy wykorzystuje się jedynie 55 proc.

– Rozwinięcie na szeroką skalę energetyki opartej na metanie byłoby wprawdzie w początkowej fazie kosztowne, ale wielokrotnie tańsze niż spodziewane nakłady na rozwój energetyki jądrowej (ponad 50 mld zł), eksploatację gazu z łupków (ok. 220 mld zł) czy wykorzystanie technologii zgazowania węgla w złożu – przekonywał we wrześniowym wydaniu Magazynu Korporacyjnego Grupy Weglokoks, profesor Jan Drzewiecki z Głównego Instytutu Górnictwa. – Tym bardziej, że pozyskiwania metanu jest znacznie łatwiejszy niż gazu z łupków – argumentował profesor Drzewiecki.

Kopalnia Brzeszcze jest najbardziej metanową polską kopalnią. Gaz wydziela się w ścianach wydobywczych, wyrobiskach korytarzowych, drogach wentylacyjnych, a także jest ujmowany systemami odmetanowania w ścianach, przodkach chodnikowych oraz zza tam izolacyjnych.

Zakład Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka powstał w 1976 roku, jako jedna z kilku firm, które tworzyły Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG. W roku 1992 Carboautomatykę przekształcono w pracowniczą spółkę akcyjną.

Z punktu widzenia budowania i rozwoju silnej, zintegrowanej grupy przemysłowej, mogącej zaspokoić rosnące wymagania kontrahentów z branży górniczej i energetycznej najważniejszymi wydarzeniami była zakup dąbrowskiej Fabryki Silników Damel i mikołowskiej Mifamy. Dzięki wykorzystaniu efektu synergii w ramach Grupy – akwizycja wspomnianych firm – pozwoliła na rozwój wszechstronnych działań związanych z ekspansją rynkową.

Aktualnie Grupę tworzą: Carboautomatyka, Damel, Opa Carbo i Mifama. Grupa Carboautomatyka zatrudnia 1083 osoby. Grupa sprzedaje urządzenia m.in. na rynki takich krajów, jak Argentyna, Rosja, Niemcy, Wietnam czy RPA.