Ponad 700 mln zł przeznaczy ARP wraz z partnerami na budowę nowej fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej

|
Źródło informacji: ARP SA

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. razem z partnerem strategicznym GRI Renewable Industries S.L. rozpoczyna realizację nowej inwestycji na rzecz wsparcia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Kilka dni temu została zawarta umowa joint venture pomiędzy spółkami ARP S.A., Baltic Towers sp. z o.o. oraz hiszpańską spółką GRI Renewable Industries, S.L. dotycząca realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie budowy nowej fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej.

Planowana inwestycja Grupy Kapitałowej ARP (GK ARP) pozwoli na zaspokojenie rosnącego popytu na wieże wiatrowe, a także na wyraźne zwiększenie udziału polskich spółek w łańcuchu dostaw na rzecz budowy morskich farm wiatrowych (MFW) na Morzu Bałtyckim. Wartość szacowanej inwestycji to ponad 150 mln EUR, a planowane uruchomienie produkcji to rok 2025.

– Od kilku lat Polacy tworzą łańcuch dostaw w sektorze offshore. Morskie elektrownie wiatrowe (MEW) będą produkowane u nas i w ten sposób angażujemy krajowe firmy jako współproducentów oraz tworzymy lokalny ekosystem offshore. Współpraca z doświadczonym zagranicznym partnerem pozwala rozbudować zaplecze produkcyjne i serwisowe. Jest to także myślenie o dalszej przyszłości związanej z utrzymaniem technologii MEW na Bałtyku. Całość wpisuje się w rozwijaną politykę energetyczną, w której podkreślano korzyści i znaczenie zeroemisyjności sektora morskich farm wiatrowych – mówi Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to silny impuls do rozwoju gospodarczego Polski w oparciu o nowoczesne technologie. Inwestycje w sektorze offshore wind mają ogromne znaczenie z punktu widzenia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także dla tworzenia łańcucha dostaw, w którym istotny udział będą mieć polskie firmy przemysłowe i technologiczne, uczelnie i instytuty badawcze oraz profesjonalna kadra pracowników zaangażowanych w różnych obszarach kompetencji. Już dzisiaj wiele polskich firm bierze udział w realizacji projektów offshore wind na świecie. Nadszedł czas, aby wykorzystać ten cenny zasób do budowy polskich farm wiatrowych na Bałtyku i wzmacniać polski local content. Inwestycja ARP wpisuje się w realizację tego celu – mówi Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

– Jednym z przyjętych celów strategicznych dla Polski jest transformacja energetyczna w kierunku OZE (czysty przemysł), a morska energetyka wiatrowa wskazana została jako kierunek o szczególnym znaczeniu dla ARP S.A. Celem strategicznym jest transformacja i akceleracja polskiej gospodarki – unowocześnienie jej i rozwijanie w logice polskiego interesu gospodarczego, czyli poprzez polskie komponenty, polski kapitał oraz polskie kompetencje – dodaje Izabela Antos, podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– W ramach tej nowej inwestycji, zlokalizowanej w Gdańsku z dostępem do nabrzeża, zostanie zbudowana hala do produkcji wież offshore dla największych planowanych turbin wiatrowych o mocy powyżej 14 MW, a nowoczesny zakład produkcyjny, zaprojektowany i wybudowany w myśl standardu Industry 4.0, będzie posiadał moce produkcyjne zdolne do realizacji ponad 120 wież rocznie. Nowy zakład będzie spełniał najwyższe standardy techniczne i jakościowe stawiane przez kluczowych klientów na rynku MEW – informuje Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Morska energetyka wiatrowa jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki. Zarówno dynamiczna koniunktura napędzana przez europejską politykę energetyczną, wdrażane procesy transformacji energetycznej w Polsce, jak i przyjęta ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, mają na celu znaczące zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w wytwarzaniu energii. Takie uwarunkowania uzasadniają podejmowane decyzje inwestycyjne oraz wskazują na nowe rynki i dają szanse na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez producentów konstrukcji stalowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako jeden z sygnatariuszy Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, podejmuje szereg działań związanych z rozwojem MEW w Polsce, a jednym z nich jest planowana kooperacja z GRI Renewable Industries, S.L.

Działania związane z energetyką wiatrową (morską i lądową) umiejscowione zostały w jednym z czterech obszarów strategicznych – transformacja energetyczna i cyfrowa ku Przemysłowi 4.0. Inwestycja bezpośrednio wpisuje się w inicjatywę strategiczną pt. „Morska energetyka wiatrowa”, która obejmuje uruchomienie produkcji wież dla morskiej energetyki wiatrowej i nadzór nad produkcją, dostawą, operowaniem i utrzymaniem niskoemisyjnej floty serwisowej i/lub instalacyjnej dla MEW w GK ARP.

Kompetencje w rynku energii odnawialnej oraz w sektorze offshore posiada m.in. działająca w ramach GK ARP Grupa Przemysłowa Baltic, która prowadzi zróżnicowaną działalność gospodarczą skoncentrowaną w trzech segmentach: wieże wiatrowe, konstrukcje stalowe onshore/offshore, jednostki pływające. GPB wraz ze spółkami zależnymi przez ostatnie 10 lat wyprodukowały ponad 4000 sekcji lądowych wież wiatrowych, a także szereg trafostacji oraz komponentów dedykowanych MEW.

GRI Renewable Industries, S.L. od 2008 roku rozwija działalność produkcyjną wież wiatrowych i kołnierzy w sektorze energii wiatrowej. Obecnie posiada 18 zakładów produkcyjnych w Hiszpanii, USA, Brazylii, Argentynie, Chinach, Turcji, Indiach i RPA dostarczających wysokiej jakości wieże wiatrowe i kołnierze dla przemysłu energetyki wiatrowej na całym świecie.

– Jesteśmy bardzo dumni, że możemy uczestniczyć w tym dużym projekcie związanym z energią wiatrową na rzecz zrównoważonego rozwoju i neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. To wspólne przedsięwzięcie stworzy światowego lidera na rynku offshore, a ten rynek z roku na rok staje się coraz bardziej wymagający – konkluduje Jon Riberas, prezes wykonawczy GRI.