Siemens dostarczy Synthosowi rozwiązania do realizacji budowy bloku gazowo-parowego

Synthos Dwory i konsorcjum Siemensa podpisały 15 listopada 2019 roku porozumienie o wyłącznej negocjacji warunków budowy elektrociepłowni gazowo-parowej na terenie zakładów chemicznych Synthos Dwory w Oświęcimiu. Realizacja kontraktu w formule „pod klucz” rozpocznie się w pierwszym kwartale 2020 roku, a blok zostanie oddany do eksploatacji w 2022 roku.

W skład konsorcjum Siemensa weszły Siemens Sp. z o. o. i Siemens AG. Nowy blok gazowo-parowy zabezpieczy w istotnej części potrzeby energetyczne zakładów chemicznych Synthos Dwory i dostosuje istniejącą elektrociepłownię do przyszłych wymagań w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja zwiększy udział gazu ziemnego jako źródła energii w procesie produkcji chemicznej, co pozwoli Synthosowi na zmniejszenie ryzyka wzrostu kosztów energii.

Blok wybudowany przez Siemensa będzie cechował się całkowitą wysoką sprawnością wytwarzania energii – powyżej 85%. Zastosowanie nowoczesnej turbiny gazowej Siemensa SGT-800 umożliwi ponadto spalanie szerokiego spektrum paliw gazowych w tym m.in. paliwa o wysokiej zawartości wodoru.