Bioelektra Group z nowym akcjonariuszem

Bioelektra Group z nowym akcjonariuszem

09/09/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółka Ustra SA, należąca Michała Sołowowa objęła w drodze emisji prywatnej, stając się równorzędnym partnerem, pakiet akcji Bioelektra Group SA. Firma znana jest na polskim rynku z inwestycji z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami i zrównoważonego rozwoju. Jest także właścicielem i operatorem innowacyjnej technologii RotoSTERIL. – Zanieczyszczenie środowiska naturalnego, rosnąca ilość odpadów, emisja gazów cieplarnianych stanowią aktualny problem współczesnego świata i trwa swoista walka z czasem, by zdążyć uchronić to, co najcenniejsze. Dla mnie to może być najciekawszy wyścig życia. Jestem przekonany, że technologia RotoSTERIL, opracowana przez Bioelektra Group, jest właściwą odpowiedzią na te wyzwania, a jednocześnie niekończącą się perspektywą biznesową. Wierzę w jej światowy potencjał rozwoju, dlatego zamierzam aktywnie włączyć się w kreowanie i realizację strategii spółki – mówi Michał Sołowow.

Technologia RotoSTERIL jest autorską, innowacyjną technologia przetwarzania odpadów opracowana przez Bioelektra Group, która wykorzystuje proces mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów (MCP). Metoda ta opiera się o wysoce efektywny proces, w trakcie którego niesortowane odpady komunalne poddane są sterylizacji w urządzeniu RotoSTERIL BEG7000, w warunkach  pary wodnej w wysokiej temperaturze i przy podwyższonym ciśnieniu. Następnie realizowane jest efektywne sortowanie odpadów na poszczególne frakcje, w celu ich ponownego wykorzystania. Technologia RotoSTERIL już dziś spełnia europejskie standardy oraz wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami, przyjęte do roku 2020.  Pomaga ona chronić środowisko: znacząco ogranicza ślad węglowy i redukuje emisję gazów cieplarnianych (CO2 oraz metanu).