Danfoss, wspólnie z Google, Microsoft 
i Schneider Electric uruchamia Net Zero Innovation Hub dla centrów danych

|
Źródło informacji: Danfoss

Danfoss, Google, Microsoft oraz Schneider Electric uruchamiają, we współpracy z Danish Data Center Industry, ogólnoeuropejską inicjatywę o nazwie Net Zero Innovation Hub For Data Centers. Projekt ma na celu przyspieszenie opracowywania wspólnych rozwiązań wspierających zieloną transformację centrów danych.

Przetwarzanie danych w chmurze odgrywa istotną rolę w procesie cyfrowej i zielonej transformacji. Umożliwia nam korzystanie z cyfrowych narzędzi, a firmom rozwój oraz prowadzenie działalności biznesowej w sposób bardziej efektywny. W ciągu ostatnich 10 lat liczba użytkowników internetu podwoiła się, natomiast ruch w internecie zwiększył się dwudziestopięciokrotnie, podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

W miarę nieustannego wzrostu wykorzystania narzędzi cyfrowych, firmy z sektora centrów danych poszukują rozwiązań, które umożliwią im osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto poprzez redukcję śladu energetycznego. W tym celu podejmowane są wysiłki w wielu obszarach, takich jak efektywność energetyczna, systemy chłodzenia, łańcuch dostaw czy modernizacja sieci energetycznych.

Net Zero Innovation Hub będzie zrzeszać najważniejszych interesariuszy europejskiego sektora centrów danych, w tym organy regulacyjne, naukowców, operatorów centrów danych, dostawców mediów, organizacje pozarządowe a także operatorów sieci energetycznych.

Hub będzie pełnić rolę miejsca spotkań, gdzie kluczowi gracze w sektorze będą mogli nawiązywać współpracę oraz rozwijać innowacyjne rozwiązania, które będzie można później w miarę szybko wprowadzać w życie. Centrum umożliwi również wymianę informacji na temat najlepszych praktyk oraz stworzy możliwość porad od wiodących naukowców. Pierwszym zadaniem projektu będzie opracowanie rozwiązań mających na celu obniżanie lub równoważenie emisji dwutlenku węgla w centrach danych oraz przyczynianie się do stabilizacji sieci energetycznych.

Innovation Hub będzie skoncentrowane na projektach obejmujących Zakresy 1, 2 i 3, które odnoszą się do różnych rodzajów emisji gazów cieplarnianych generowanych przez daną firmę lub organizację. W szczegółach, w celu redukcji emisji bezpośrednich (Zakres 1), konsorcjum będzie prowadzić projekty związane z zastąpieniem generatorów prądu opartych na silniku wysokoprężnym, stosowaniem paliw alternatywnych oraz efektywnym ponownym wykorzystaniem energii cieplnej. W kontekście emisji pośrednich (Zakres 2), Hub skupi się na bardziej efektywnym wykorzystaniu źródeł energii bez emisji, takich jak energia wiatru i słoneczna.

W odniesieniu do innych emisji pośrednich występujących w łańcuchu wartości organizacji (Zakres 3), konsorcjum będzie współpracować z dostawcami energii oraz naukowcami w celu opracowania rozwiązań umożliwiających dekarbonizację surowców, takich jak beton, stal czy aluminium. Działania te przyczynią się do konstrukcji bardziej zrównoważonych centrów danych w przyszłości.