Operator logistyczny Omega Pilzno wdroży system TIMATE do zarządzania pracownikami i procesami

|

Operator logistyczny Omega Pilzno podpisał umowę z firmą TIMATE na wdrożenie systemu do zarządzania pracownikami i procesami. Głównym celem implementacji jest zwiększenie efektywności funkcjonowania przez optymalizację procesów i lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w obszarze logistyki kontraktowej.

Omega Pilzno od 30 lat obsługuje złożone procesy logistyczne na całym świecie. Oferuje transport drogowy i morski oraz logistykę magazynową. Ułatwia swoim klientom efektywne zarządzanie zapasami oraz zwiększa elastyczność w łańcuchu dostaw. Zatrudnia ponad 1000 pracowników.

Zarząd firmy zdecydował się na wdrożenie systemu TIMATE, by zoptymalizować procesy w przedsiębiorstwie, jak najwydajniej zorganizować pracę zespołów i uprościć komunikację na linii biuro – lider zespołu – pracownik magazynu. Projekt wdrożeniowy rozpoczął się w lipcu bieżącego roku.

– W codziennej pracy wykorzystamy przede wszystkim oferowaną przez TIMATE możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym aktywności pracowników magazynowych. Dzięki temu będziemy mogli dokładniej przeanalizować i zoptymalizować nasze procesy oraz usprawnić pracę zespołów. Równie ważne jest dla nas uproszczenie komunikacji między różnymi grupami pracowników. Szybkie przekazywanie informacji, zadań i danych o statusie ich realizacji pozwoli nam udoskonalić proces planowania czasu pracy – mówi Albert Krawczyk, menedżer logistyki w Omega Pilzno.

timate