Port Gdynia inwestuje blisko 83 mln zł na budowę wnęki dokowej i przestawienie doku pływającego

Źródło informacji: Port Gdynia

Umowa podpisana pomiędzy Portem Gdynia SA, a spółkami NDI i NDI SOPOT opiewa na 82 757 758,61 zł brutto. Czas jej realizacji to 18 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

Wykonawca musi zrealizować prace w zakresie zadania „Budowa wnęki dokowej oraz przestawienie doku pływającego wraz z robotami towarzyszącymi” i uzyskać ostateczne pozwolenia na użytkowanie.

Etap pierwszy obejmuje budowę wnęki dokowej, przebudowę odcinka Nabrzeża Południowego II, przebudowę odcinka Nabrzeża Zachodniego I, wykonanie robót ziemnych i czerpalnych we wnęce dokowej oraz na torze podejściowym do wnęki dokowej, przestawienie doku pływającego z istniejącej lokalizacji do nowo wybudowanej wnęki dokowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a termin realizacji tego etapu to 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

Etap drugi to przebudowa Pirsu nr II wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

Źródło fot. Port Gdynia

Źródło fot. Port Gdynia