Agencja Moody’s przyznała Grupie EDF rating Net Zero Assessment (NZA) dot. profilu redukcji emisji gazów cieplarnianych

|
Źródło informacji: EDF

Agencja Moody’s przyznała Grupie EDF rating Net Zero Assessment (NZA) dot. profilu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Grupa otrzymała ocenę NZ-2, tj. poziom zaawansowany i Moody’s potwierdza, że Grupa EDF jest na trajektorii „+1,5°C”.

Rating NZA to niezależna i porównywalna ocena profilu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) firmy – biorąc pod uwagę jej ambicje, realizację planu i zarządzanie. Rating NZA stosuje pięciopunktową skalę oceny od NZ-1 (Wiodący) do NZ-5 (Ograniczony).

W tym tygodniu EDF opublikował również skonsolidowane wyniki roczne za 2023 r. Poniżej podsumowanie.

Dobre wyniki finansowe

Sprzedaż: 139,7 mld euro (-3,8 mld euro wobec 2022 r).
EBITDA: 39,9 mld euro (+45 mld euro wobec 2022 r).
Skonsolidowany zysk netto: 10,0 mld euro (+27,9 mld euro wobec 2022 r).
Inwestycje Grupy: 19,1 mld euro (+2,7 mld euro wobec 2022 r.).
Zadłużenie netto (NFD): 54,4 mld euro (-10,1 mld euro wobec 2022 r.)

EDF, pierwszy na świecie inwestor i producent bezemisyjnej energii elektrycznej dostępnej na żądanie w dowolnym momencie

  • 93% produkcji energii elektrycznej Grupy jest zdekarbonizowane, tj. 434 TWh:
  • 363 TWh – elektrownie jądrowe
  • 43 TWh elektrownie wodne
  • 28 TWh z innych odnawialnych źródeł energii (wiatr i słońce)
  • EDF ma jedną z najniższych intensywności emisji dwutlenku węgla na świecie, na poziomie 37 gCO2/kWh, spadek o 26% w porównaniu do 2022 r
  • dzięki działaniom podjętym przez EDF wraz z klientami w celu promowania większej oszczędności i elektryfikacji procesów uniknięto w 2023 r. 12,4 Mt emisji CO2
  • EDF z powodzeniem wyemitował swoją pierwsze zielone obligacje na kwotę 1 mld euro

Rok 2023 oznacza powrót wyników operacyjnych firmy na ścieżkę wzrostu, głównie dzięki wzrostowi produkcji energii jądrowej. Dzięki dobrym wynikom EDF zrealizował swoje cele finansowe i zredukował zadłużenie, powiedział Luc Remont, prezes i dyrektor generalny Grupy EDF.

Więcej informacji znajdziecie w komunikacie Grupy EDF: https://presse-edf.fr/2023-annual-results/?lang=en

edf