Zielony dach na ZUSOK w Warszawie

|
Źródło informacji: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

Zielone dachy zyskują na popularności nie tylko w przypadku budownictwa mieszkalnego, ale także przy budowie kluczowych zakładów. Pokrywają ważne obiekty, zmniejszając ingerencje w środowisko naturalne. Stosowanie tego rodzaju rozwiązań jest szczególnie istotne w miastach, gdzie obecność roślin może zmniejszać wpływ globalnego ocieplenia na funkcjonowanie aglomeracji.

Zieleń na dachach jest w stanie magazynować wodę podczas ulew, odciążając kanalizację i uwalniać parę w gorące dni. Jednocześnie ogranicza działanie słońca, zmniejszając ilość nagrzewającej się przestrzeni. Oczyszcza także powietrze z dwutlenku węgla, pozytywnie wpływając na emisyjność miasta.

Rozbudowany Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ma stać się najnowocześniejszą i największą tego typu instalacją w Polsce. Spalarnia odpadów będzie przetwarzać prawie 300 tys. ton rocznie, które zostaną przekształcone w prąd i ciepło dla Warszawy.

Rośliny na dachu budynku mają za cel poprawiać jakość powietrza, ułatwiać magazynowanie i uwalnianie wody deszczowej oraz ograniczać występowanie tzw. wysp ciepła w okolicy. Kluczowy etap prac nad modernizacją obiektu został zakończony, a całość zostanie sfinalizowana już w 2024 roku.

W ZUSOK na dachu zastosowano maty akumulacyjno-drenażowe DELTA®-FLORAXX 40H, wyróżniające się dużą retencją wody. Są w stanie zmagazynować aż ok. 19,6 l/m², co ma zapobiegać przeciążeniu systemu kanalizacyjnego. Dodatkowo zwiększają odporność hydroizolacji przeciw uszkodzeniom mikrobiologicznym. Użyto także mat DELTA®-FLORAXX TOP na dachu ekstensywnym, które magazynują ok. 7 l/m² i cechują się dużą wytrzymałością.

Po modernizacji w zakładzie będą funkcjonować 3 linie termicznego przekształcania, a obiekt będzie pracować przez 24 godziny na dobę, wytwarzając prąd i ciepło z odpadów. W ciągu roku powstanie 100 tys. MWh energii elektrycznej i 100 tys. ton żużla. Nowoczesna instalacja wpłynie tym samym na poprawę bezpieczeństwa energetycznego miasta, a żużel po waloryzacji zostanie wykorzystany w budownictwie drogowym. W tym momencie realizowane są ostatnie roboty budowlane.

Fot. ZUSOK

Fot. ZUSOK