Polska zwiększy o 1/3 wydobycie gazu ziemnego ze złóż w Norwegii

|
Źródło informacji: PGNIG

PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN przejął spółkę wydobywczą KUFPEC Norway. W efekcie tej transakcji polskie wydobycie gazu ziemnego w Norwegii wzrośnie o 1/3 i przekroczy 4 mld metrów sześciennych rocznie.

Umowna cena transakcji wynosi 445 mln dolarów na dzień 1 stycznia 2023 r. i obejmuje wartość przejmowanych złóż, jak również wartość pozostałych aktywów KUFPEC Norway, w tym istotne saldo środków pieniężnych. W związku z tym PGNiG Upstream Norway oczekuje, że w chwili przejęcia kontroli nad spółką wartość środków pieniężnych w przejmowanej spółce przekroczy 200 mln dolarów, co umożliwi bardzo szybki zwrot z inwestycji, który szacowany jest na około półtora roku od chwili rozliczenia transakcji

ORLEN poinformował, że wśród przejmowanych udziałów jest m.in. 30-proc. pakiet w złożu Gina Krog, przy czym w wyniku akwizycji udział PGNiG Upstream Norway wzrośnie tam do ponad 41 proc. Przypomniał, że niedawno spółka Grupy ORLEN wraz z partnerami koncesyjnymi poinformowała o odkryciu dodatkowych zasobów gazu, zlokalizowanych bezpośrednio w pobliżu Gina Krog.

Koncern podał do wiadomości, że oprócz pięciu eksploatowanych złóż Grupa Orlen przejmie też kontrolę nad udziałami w gazowym złożu Eirin, które przewidziane jest do zagospodarowania z wykorzystaniem infrastruktury wydobywczej złoża Gina Krog. Umożliwi to szybkie uruchomienie dostaw gazu z Eirin, zapewniając jednocześnie atrakcyjną rentowność i niską emisję CO2 z produkcji. Jak podkreśliły władze spółki, wszystkie produktywne złoża, a w przyszłości także Eirin, mają połączenie z infrastrukturą, pozwalającą tłoczyć do Polski gazociągiem Baltic Pipe wydobywany surowiec.

Przedstawiciele spółki zwrócili ponadto uwagę, że obecna transakcja jest już drugą w tym roku zrealizowaną przez Grupę ORLEN w Norwegii. Wcześniej PGNiG Upstream Norway kupiło udziały w złożach Sabina i Adriana na obszarze wydobywczym Skarv, których zasoby szacowane są na 38 do 88 mln boe (jednostka energii otrzymanej ze spalenia jednej baryłki ropy naftowej). Natomiast w latach 2017-2022 spółka zrealizowała 10 akwizycji, w tym przejęła aktywa wydobywcze INEOS E&P Norge, co pozwoliło jej zwiększyć produkcję gazu ziemnego z 0,5 mld metrów sześc. w 2020 r. do 3,1 mld metrów sześc. w 2022 r.

W maju tego roku, w ramach Grupy ORLEN, zakończył się rozpoczęty jeszcze pod koniec 2022 r. proces integracji działalności koncernu w Norwegii, konsolidując aktywa wydobywcze PGNiG Upstream Norway i Lotos Exploration & Production Norge – obie spółki znalazły się w Grupie ORLEN w wyniku przejęcia przez koncern w 2022 r. Grupy Lotos oraz PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo).

W lutym tego roku zaktualizowana została strategia Grupy ORLEN do 2030 roku, uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld złotych.

Fot. PGNiG

Fot. PGNiG