Global Hydrogen wykorzysta algi do usuwania dwutlenku węgla w przemyśle

|
Źródło informacji: Global Hydrogen

Global Hydrogen, spółka opracowująca technologie dla branży zielonej energii rozszerzy działalność o projekty badawczo – rozwojowe w zakresie hodowli alg do usuwania CO2. Firma jeszcze w tym miesiącu rozpocznie użytkowanie specjalistycznej instalacji w Warszawie, na bazie której już prowadzone są prace naukowe. Działalność związana z algami wpisuje się w dotychczasową aktywność spółki, jako grupy kapitałowej, w obszarze produkcji zielonej energii.

Instalacja będzie służyła spółce do hodowli alg w ramach projektów badawczo-rozwojowych skupiających się na wykorzystaniu alg do usuwania CO2, powstałego w procesach przemysłowych. Global Hydrogen w swoich działaniach będzie dążyła do minimalizowania śladu węglowego. Hodowla mikroalg jest ekologicznym sposobem usuwania CO2, poprzez produkcję biomasy i w wyniku konwersji biochemicznej, czy termochemicznej umożliwia otrzymanie biogazu, biowodoru, bioetanolu, biopaliwa czy bionawozu.

Firma podpisała umowę użyczenia wraz z zobowiązaniem do przeniesienia własności instalacji z wszystkimi podzespołami niezbędnymi do jej wyłącznego użytkowania. Instalacja do hodowli alg znajduje się w Warszawie, ma pojemność 900 litrów, a jej wartość przekracza kwotę kilkuset tysięcy złotych.

Mikroalgi uznaje się za perspektywiczne rozwiązanie zarówno w produkcji biopaliw, jak i w przemysłowym wychwytywaniu wyemitowanego CO2. Zdolność tych fotosyntetycznych mikroorganizmów do przekształcania dwutlenku węgla w bogate w węgiel lipidy przewyższa potencjał uprawnych roślin oleistych. Na obecnym etapie jesteśmy w fazie prac badawczych, natomiast równolegle prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami przemysłowymi, tak aby nasze rozwiązania były dopasowane do potrzeb rynku – podkreśla Daniel Zawadzki, prezes Global Hydrogen.

Spółka widzi potencjał w wykorzystaniu mikroalg w procesie produkcji biogazu oraz biowodoru. W ramach Global Hydrogen rozwijane są zarówno projekty w obszarze biogazowni, jak i prace nad technologią do wytwarzania zielonego wodoru.

– Jednym z naszych celów jest umacnianie pozycji technologicznej na rynku alternatywnych źródeł energii oraz budowania partnerstw i sojuszy z podmiotami biorących udział w ekosystemie wodorowym i biogazowym. Uważam, że dywersyfikacja aktywności w tym obszarze pozwoli wypracować dobrą pozycję do rozmów z międzynarodowymi partnerami interesującymi się naszymi pracami – dodaje Daniel Zawadzki.

Fot. Global Hydrogen

Fot. Global Hydrogen