SEEN Technologie i ATREM pozyskują największy w branży wodno-ściekowej kontrakt w PKN Orlen

|
Źródło informacji: Konsorcjum SEEN Technologie

SEEN Technologie (lider) w konsorcjum z Atrem SA podpisują największy w branży kontrakt na budowę stacji uzdatniania i demineralizacji wody wiślanej w PKN Orlen S.A. Obecna inwestycja PKN Orlen powstanie na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Ma na celu zabezpieczenie potrzeb infrastruktury produkcyjnej w najwyższej jakości wodę procesową jak również ochronę środowiska.

Nie ukrywam, że jest to dla nas i naszego konsorcjanta duże wyróżnienie i potwierdzenie najwyższych kompetencji. PKN Orlen powierzył konsorcjum realizację >>pod klucz<< tak skomplikowanego technologicznie zadania wybierając naszą ofertę, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym – mówi Dariusz Jasak, prezes zarządu Seen Technologie.

Stacja demineralizacji wody oparta o technologie membranowe i system elektrodejonizacji będzie największą instalacją tego typu w Polsce opartą o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne spełniające wyśrubowane wymogi środowiskowe Unii Europejskiej – dodaje Krzysztof Pacierpnik, dyrektor działu sprzedaży.

Całość prac obejmie swym zakresem budowę czterech głównych obiektów technicznych/węzłów technologicznych:

  • Węzeł wstępnego przygotowania i dekarbonizacji wody o wydajności ponad Q=5300m3/h, realizowany z wykorzystaniem koagulacyjno-sedymentacyjnych i dekarbonizacyjnych reaktorów wielokomorowych oraz filtracji piaskowej
  • Stacja demineralizacji wody o wydajności Q=700m3/h, gdzie do procesu odsalania wody zastosowane zostaną m.in. procesy ultrafiltracji, odwróconej osmozy i elektrodejonizacji
  • Stacja uzdatniania kondensatu – modernizacja i rozbudowa (SUK) z zastosowaniem technologii wymiany jonowej do wydajności Q=1200m3/h
  • Węzeł odwadniania osadów podekarbonizacyjnych i pokoagulacyjnych z wykorzystaniem pras komorowych

Wartość realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj i zbuduj” to blisko 1,27 miliarda złotych netto.

Fot.: Konsorcjum SEEN Technologie

Fot.: Konsorcjum SEEN Technologie