W Śremie wybudują kotłownię wodorową dla budynków mieszkalnych

Autor:
|
Źródło informacji: SES Hydrogen Energy

SES Hydrogen Energy we współpracy z Con-Project w ramach inwestycji śremskiego TBS wykona projekt pierwszej w Polsce kotłowni wodorowej dla budynków mieszkalnych.

Kotłownia wodorowa stanie się integralną częścią zdywersyfikowanego systemu grzewczego, dostarczającego ciepło do 195 planowanych mieszkań. Projekt obejmuje instalację kotłowni wodorowej opartej na spalaniu wodoru i tlenu, a także instalację grzewczą z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła solanka/woda.

Kotłownia będzie kluczowym elementem kompleksowego projektu, mającego na celu dostarczanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i ogrzewania (c.o.) dla budynków. Jego centralnym punktem będzie kocioł wodorowo-tlenowy, wraz z odpowiednimi instalacjami do przygotowania gazów. Cała infrastruktura obejmie moduł generacji wodoru i tlenu, wykorzystując elektrolizery, układ przygotowania wody do elektrolizy, moduł magazynowania wodoru i tlenu, układy zasilania oraz sterowania procesami technologicznymi, a także wymiany ciepła.

Kocioł wodorowy, który zostanie wykorzystany w ramach tej inwestycji, stanowi przełomowe rozwiązanie w dziedzinie urządzeń grzewczych średniej i dużej skali. Dzięki zastosowaniu substratów w postaci wodoru i tlenu oraz zastosowaniu obiegu zamkniętego, kocioł ten zapewni eliminację emisji COx, NOx, SOx oraz pyłów. Specjalnie opracowany układ umożliwi częściowy recykling i ponowne wykorzystanie wody, która zostanie kierowana z powrotem do elektrolizera. Głównym celem jest osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

„Projekt osiedla wodorowego w Śremie jest nowatorski nie tylko w skali kraju, ale i całej Europy, zapewniając spełnienie celów regulacyjnych, przy jednoczesnym uniezależnieniu odbiorców ciepła od tego co dzieje się na rynku energii i paliw. Tym bardziej cieszy nas ta współpraca i że docelowo to nasz kocioł wodorowy ogrzeje nowe budynki w Śremie. Mamy nadzieję, że będzie to pozytywny akcelerator, który zachęci kolejne miasta, inwestorów i deweloperów do wdrożenia czystych technologii wodorowych” – opowiada Mateusz Sołtysiak, prezes zarządu SES Hydrogen Energy.

„Podpisana umowa dotyczy zaprojektowania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Śremie. Konstrukcja wykonania budynków, jak i zasadniczy sposób ogrzewania, chłodzenia i wentylacji opierają się na znanych technologiach i są zbliżone do już projektowanych przez nas innych budynków mieszkalnych. Prefabrykaty, system ogrzewania sufitowego czy pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem są rozwiązaniami znanymi i sprawdzonymi w wielu wariantach. To, co wymagało od naszych projektantów zastosowania nietypowych rozwiązań projektowych to przede wszystkim wykorzystanie technologii wodorowej jako instalacji współpracującej z systemem co i cwu opartym na gruntowych pompach ciepła” – zaznacza Ryszard Grzęda, prezes zarządu Con-Project.

Źródło ilustracji: SES Hydrogen

Źródło ilustracji: SES Hydrogen