Polska spółka OZE Rentier zamierza produkować grawitacyjne magazyny energii

|
Źródło informacji: OZE Rentier SA

Firma OZE Rentier zamierza zrewolucjonizować rynek odnawialnych źródeł energii poprzez rozwój jej magazynowania. Wraz ze wzrostem ilości i mocy jednostek wytwórczych energii elektrycznej OZE, musi wrastać możliwość magazynowania wytworzonej energii. Rozwiązaniem są grawitacyjne magazyny energii, dużo tańsze od elektrowni szczytowo-pompowych z bardzo podobną zasadą działania. W rozwiązaniu tym firma wodę zastąpiła blokami stali. Na specjalnie zaprojektowanych wieżach o wysokości stu kilkudziesięciu metrów, w okresach kiedy mamy nadmiar energii elektrycznej, poprzez liny wciągarki podnosimy bloki stalowe do góry, a w szycie zapotrzebowania opuszczamy je, aby odzyskać energię.

Rozwiązanie to jest modułowe, zajmuje mało miejsca i można je budować tam, gdzie jest najwięcej jednostek wytwórczych wiatrowych i słonecznych. Podłączenie grawitacyjnych magazynów do sieci przesyłowych nie wymaga jej rozbudowy, co niesie ogromne oszczędności. Na jednym hektarze można wybudować grawitacyjny magazyn energii o pojemności do 20 MWh, a multiplikując je, można stawiać grawitacyjne magazyny energii praktycznie wszędzie, o dowolnej pojemności na dziesiątkach hektarów.

Główną zaletą magazynów jest stała, niezmiennie wysoka sprawność w całym okresie eksploatacji oraz możliwość poddania recyklingowi w 99,9%. Okres eksploatacji przy odpowiednim serwisie wynosi 50 lat i przewyższa działanie elektrowni słonecznych oraz wiatrowych, dzięki odpowiednio zaprojektowanej strukturze i mechanice.

Grawitacyjne magazyny energii poprzez możliwość budowania ich w pobliżu miejsc wytwarzania energii, wydatnie wpłyną na zwiększenie mocy przyłączeniowych w miejscach jej największego zapotrzebowania, z niewielkimi kosztami rozbudowy miejscowej sieci elektroenergetycznej.

Tak długo jak energetyka jądrowa oraz geotermia nie rozwiną się w Polsce w znaczącym stopniu, elektrownie na paliwa węglowodorowe wspomagane OZE z grawitacyjnymi magazynami energii mogą skutecznie stabilizować sieć energetyczną i Krajowy System Energetyczny. Przyspieszy to płynne przechodzenie w stronę zero emisyjnej gospodarki, zgodnie z wytycznymi EU.

Zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym poprzez rozbudowę kolejnych elektrowni słonecznych oraz wiatrowych będzie możliwe dzięki zastosowaniu grawitacyjnych magazynów energii. Pozwoli to na stopniowe wygaszanie elektrowni wysokoemisyjnych opartych na paliwach kopalnych. To z kolei powinno wpłynąć na znaczne obniżenie oraz stabilizację cen energii nad Wisłą, dzięki czemu polska gospodarka przez kolejne dziesięciolecia może wzrastać i stawać się siłą napędową gospodarki europejskiej.

Prace związane z badaniami i rozwojem grawitacyjnych magazynów energii prowadzi Andrzej Tersa, ekspert w dziedzinie energetyki odnawialnej, były prezes Energa SA.