PSG zrealizowała wartą 79 mln zł inwestycję w woj. śląskim

|
Źródło informacji: Polska Spółka Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła realizację inwestycji, której celem była gazyfikacja czterech gmin położonych w województwie śląskim. Łączna wartość inwestycji to blisko 79 mln zł. Prace związane z budową sieci gazowej rozpoczęto na początku 2019 roku.

Dzięki inwestycji dostęp do błękitnego paliwa zyskało blisko 25 tys. mieszkańców gmin: Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice położonych w województwie śląskim. Realizacja projektu pozwoli dostarczać gaz ziemny na obszary dotąd nieposiadające sieci gazociągów, będące jednym z najsłabiej zgazyfikowanych regionów w tej części kraju. Łączna długość sieci wybudowanej w ramach inwestycji to prawie 95 km.

„Polska Spółka Gazownictwa gotowa jest do kolejnych działań inwestycyjnych, które służyć będą przede wszystkim lokalnym społecznościom. Dla dalszych sukcesów istotne jest przychylne otoczenie prawne. Duże znaczenie dla realizacji tego projektu miało wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego. Dla przyszłych inwestycji pomocne byłoby również uznanie nośnika energii, jakim jest paliwo gazowe, nie za przejściowe, ale za trwały element systemu energetycznego” – stwierdził Jakub Kowalski, członek zarządu PSG ds. operacyjnych.

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Fot. Polska Spółka Gazownictwa