Polimex Mostostal i Siemens Energy wybudują blok gazowo-parowy o mocy 882 MW w Rybniku

|
Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal i Siemens Energy na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w Rybniku. Oprócz umowy na generalną realizację inwestycji dotyczącej budowy bloku o wartości ok. 3 mld złotych netto, zawarta została także wieloletnia umowa serwisowa o wartości ponad 0,76 mld zł netto. Nowa jednostka gazowa w Rybniku zastąpi cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na grudzień 2026 roku.

„Podpisana dzisiaj w Rybniku umowa rozpoczyna jedną z największych i najbardziej nowoczesnych inwestycji energetycznych na Śląsku. Blok gazowo-parowy, który powstanie już za niespełna cztery lata w Rybniku przyczyni się do zmniejszenia emisyjności krajowej gospodarki, a tym samym poprawy jakości powietrza w regionie. Przyniesie to także konkretne oszczędności na zakupie uprawnień do emisji CO2 w Grupie PGE” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. „Jednocześnie nowa inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także zapewni stabilne dostawy energii dla ok. 2 mln gospodarstw domowych oraz nowe miejsca pracy zarówno w trakcie budowy, jak i późniejszej eksploatacji. To konkretny impuls rozwojowy dla regionu, co jest dla nas szczególnie ważne w obecnej sytuacji gospodarczej i w obliczu transformacji energetycznej” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

„Bardzo się cieszymy, że inaugurujemy dziś tak oczekiwaną i tak bardzo potrzebną dla Śląska inwestycję. Budowa bloku w Rybniku to kluczowy kontrakt dla Polimexu, ale i kolejny wielki krok w modernizacji polskiej energetyki. Chciałbym w tym miejscu podziękować zarządowi Grupy PGE za zaufanie i powierzenie nam tak ważnego projektu do realizacji. Jestem pewien, że nasz doświadczony zespół projektowy we współpracy z konsorcjantem i partnerem technologicznym Siemens Energy, z sukcesem zbuduje kolejną jednostkę energetyczną dla Grupy PGE” – mówi prezes zarządu Polimex Mostostal Krzysztof Figat.

Jak podkreśla Grzegorz Należyty, prezes zarządu Siemens Energy w Polsce oraz wiceprezes regionu Europy Wschodniej w Siemens Energy: „Ze względu na ogromne wyzwania w transformacji sektora energetycznego konieczne są inwestycje oparte na najnowszych technologiach. Pełnią one kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Rybnicki blok gazowo-parowy jest doskonałym przykładem tego typu inwestycji. Siemens Energy dostarczy zaawansowaną technologicznie turbinę 9000HL, która jest jedną z największych dostępnych turbin gazowych i wesprze przejście do bardziej stabilnego systemu energetycznego”.

Blok gazowo-parowy w Rybniku będzie największym i najbardziej sprawnym blokiem tego typu w Polsce i jednym z największych w Europie. Inwestycja będzie spełniała najbardziej restrykcyjne limity emisyjne, wynikające z konkluzji BAT dla bloków gazowo-parowych. Emisja pyłu i tlenków siarki zostanie ograniczona niemal do zera, co istotnie wpłynie na jakość powietrza w regionie rybnickim. Wskaźnik emisyjności nowego bloku jest trzykrotnie niższy niż dla bloków węglowych klasy 200 MW i wynosi 320 g CO2 na kWh wytworzonej energii elektrycznej.

Nowy blok gazowo-parowy będzie miał możliwość współspalania wodoru w paliwie gazowym. Blok będzie chłodzony w układzie otwartym, czyli wodą ze Zbiornika Rybnickiego, co wpłynie pozytywnie na istniejący ekosystem. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią zgodność z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego.

W grudniu 2022 roku blok gazowo-parowy w Rybniku uzyskał 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2027 r., co zapewni zwrot kosztów z inwestycji. Realizacja projektu zostanie częściowo sfinansowana ze środków pozyskanych z nowej emisji akcji PGE z 2022 roku.

Budowa bloku gazowo-parowego pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego Elektrowni Rybnik. Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Polski, w którym największy udział ma Grupa PGE, wymaga utrzymania dużej elastyczności pracy poszczególnych bloków energetycznych. Nowy blok gazowo-parowy w Rybniku będzie stanowił stabilne i elastyczne źródło dostaw energii bilansujące moce wytwórcze odnawialnych źródeł energii.

Fot. PGE

Fot. PGE