Ciepłownia PEC-Gliwice ogranicza ryzyko przestojów dzięki audytom ryzyka eksploatacji przetwornic częstotliwości

Źródło informacji: Danfoss

PEC – Gliwice specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie Gliwic. Od ładnych kilku lat wykorzystuje sezon wakacyjny na przeprowadzenie przeglądów instalacji i systemów by w sezonie zimowym wszystko działało zgodnie z planem.

Jednym z takich działań jest audyt ryzyka eksploatacji przetwornic częstotliwości, który w dużej mierze pomaga zachować sprawność całej instalacji i wydłużyć czas pracy tych urządzeń nawet o połowę.

W tym konkretnym przypadku blisko 100 przetwornic częstotliwości Danfoss Drives reguluje pracę wentylatorów, pomp, a także taśmociągów i przenośników. Działanie ich wpływa także na mniejsze zużycie energii w zakładzie ciepłowniczym.

Infrastrukturę ciepłowni stanowi zaawansowane wyposażenie, obejmujące kotłownię WP-70 z trzema kotłami pyłowymi, kotłownię WR-25 z czterema kotłami rusztowymi, oraz dwie lokalne kotłownie gazowe.

Istotnym składnikiem systemu jest centralna pompownia, składająca się z sześciu pomp wody obiegowej oraz pomp pomocniczych. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu zgodnie z rygorystycznymi normami ochrony środowiska, zainstalowane zostały systemy odsiarczania i odazotowania spalin, elektrofiltry, a także niedawno uruchomiona nowa oczyszczalnia ścieków, wsparta przez liczne urządzenia pomocnicze.

Jak opowiada Marcin Drozdowski, Mistrz Elektryk Działu Elektrycznego PEC-Gliwice: „Zgodnie z naszymi szacunkami, zmniejszenie obciążenia prądowego silników poprzez redukcję prędkości obrotowej, zwiększa efektywność energetyczną napędzanych urządzeń o 30-40%. Wyniki są uzależnione od stopnia wysterowania układów napędowych, a ten – od czynników wpływających na parametry pracy urządzeń technologicznych”

Dzięki Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Gliwicach, ciepło dociera do 49 tysięcy mieszkań, co stanowi 62% wszystkich lokali mieszkalnych. Zainstalowana moc ciepłowni to 360,5 MW.

Ciepło dystrybuowane jest w całych Gliwicach przy pomocy 240 km sieci ciepłowniczych z czego 173 km to sieci preizolowane.

Źródło fot. Danfoss

Źródło fot. Danfoss