Tarczyński to pierwsza firma spożywcza w Polsce, która zamknęła pętlę recyklingu odpadów etykietowych

|
Źródło informacji: Natureef

Tarczyński to pierwsza firma spożywcza w Polsce, która zamknęła pętlę recyklingu, przystępując do programu RafCycle™ – usługi recyklingu, zapewniającej nowe życie odpadom etykietowym. – To świetny przykład, jak wprowadzać w życie zasady gospodarki obiegu zamkniętego – komentuje Jaśmina Solecka, prezes stowarzyszenia Natureef, które zrzesza wiodących producentów żywności i opakowań.

Na opakowania produktów spożywczych często naklejane są etykiety – z informacją o producencie, składzie i terminie przydatności produktu do spożycia. W procesie aplikacji etykieta samoprzylepna poprzez rozdzielenie jej od podkładu nanoszona jest na gotowy produkt. W rezultacie papierowy podkład pokryty cienką warstwą silikonu, staje się odpadem, który w większości przypadków nadaje się jedynie do wysłania do spalarni. W skali dużych firm ilość tego odpadu liczyć można w setkach ton rocznie.

Alternatywne rozwiązanie proponuje firma UPM Raflatac, potentat w dziedzinie produkcji materiałów samoprzylepnych. W ramach usługi RafCycle™ odbiera ona od firm i przetwarza odpady etykietowe. Następnie poddaje je desilikonizacji i przetwarza na masę papierową, a następnie na papier. UPM Raflatac wykorzystuje rozległą sieć zbierania odpadów, aby ułatwić ekonomiczny recykling podkładów.

Na taki sposób zagospodarowania odpadów etykietowych zdecydowała się firma Tarczyński, wiodący producent z branży spożywczej w Polsce i firma zrzeszona w stowarzyszeniu Natureef. Jej współpraca z UPM Raflatac trwa od 2021 roku i wykracza poza sam odbiór podkładów. Oprócz przystąpienia do usługi RafCycle, firma Tarczyński dodatkowo wdrożyła koncepcję LabelLoop, która polega na gromadzeniu odpadów etykietowych, przekształcanych następnie we włókno, stanowiące surowiec do produkcji nowych podkładów dla etykiet z serii RAFNXT+. W rezultacie pętla obiegu produktu została zamknięta.

– To doskonały przykład działań prośrodowiskowych, który jest zgodny z wizją naszego stowarzyszenia, w którym razem z firmami i naukowcami dążymy do tego, aby ograniczyć wytwarzanie odpadów opakowaniowych i żywnościowych, rozwijając łatwe do odzysku opakowania, której jednocześnie pozwalają zachować jakość produktu – komentuje Jaśmina Solecka, prezes stowarzyszenia Natureef.

W porównaniu ze standardowymi etykietami, RAFNXT+ wymagają mniej surowców do produkcji i generują mniej odpadów w ciągu całego cyklu eksploatacji. Ich odbiorcy otrzymują też naukowe dane na temat tego, jak ich wybór prowadzi do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Od momentu dołączenia firmy Tarczyński do usługi RafCycle w kwietniu 2021 roku, udało się odzyskać odpady podkładowe, które w tradycyjnym modelu wymagałyby wycięcia blisko 2000 drzew. Uniknięto przy tym emisji 38 ton CO2 z paliw kopalnych. Dla porównania, taką ilość wygenerowałby samochód, który przejechał blisko 250 tys. km.

– Proces zamknięcia obiegu podkładów przebiegał bardzo płynnie i trwał zaledwie kilka miesięcy. Działania te nie spowodowały wzrostu wydatków ani dodatkowych kosztów po naszej stronie — ocenia Miłosz Dąbrowski, kierownik działu technologii opakowań w firmie Tarczyński.

Fot. UPM Raflatac

Fot. UPM Raflatac