Mo-BRUK rozbuduje zakład w Niecwi

|
Źródło informacji: Mo-BRUK

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, otrzymał od organu samorządowego pozytywną decyzję środowiskową dla rozbudowy zakładu w Niecwi.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie miejsc przetwarzania i magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w istniejącej instalacji na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi. Instalacja służy do produkcji kruszywa syntetycznego – wyrobu budowlanego.

W ramach rozbudowy i przebudowy przewidziano budowę nowych obiektów oraz koniecznej infrastruktury, dostosowanie i modernizację istniejących obiektów czy urządzeń. Zmianie ulegnie również zdolność produkcyjna przetwarzania w instalacji – ze 100 tys. ton na 140 tys. ton w ciągu roku. Każde kolejne zwiększenie zdolności produkcyjnej przetwarzania odpadów w instalacji powyżej 140 tys. ton w ciągu roku będzie wymagało uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Maksymalna roczna produkcja granulatu cementowego wynosić będzie 336 tys. ton rocznie.

– Uzyskanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy zakładu w Niecwi to poważny krok w procesie inwestycyjnym ukierunkowanym na zwiększenie mocy produkcyjnych w istniejących zakładach o blisko 80 proc. w spalarniach i o 65 proc. w zestalaniu i stabilizacji. Łączną wartość inwestycji na lata 2022-24 szacujemy na 200-210 mln zł – komentuje Wiktor Mokrzycki, wiceprezes Mo-BRUK-u.

W ostatnim czasie Mo-BRUK otrzymał również zmianę pozwolenia zintegrowanego dla zakładu w Karsach, które otwiera spółce drogę do modernizacji spalarni.

Fot. Mo-Bruk

Fot. Mo-Bruk