STRABAG ukończył budowę obwodnicy Kędzierzyna-Koźla

|
Źródło informacji: STRABAG

7 listopada zgodnie z zapisami umowy został oddany do użytku ponad 14 – kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 40. Trasa została zaprojektowana i wybudowana w nowym śladzie, a inwestycja tworzy nowy ciąg komunikacyjny. Obwodnica umożliwi wyprowadzenie ruchu pojazdów, a w szczególności transportów przewożących niebezpieczne substancje z zakładów chemicznych, zlokalizowanych na terenach przemysłowych spółki Blachownia Holding SA, z dotychczasowego odcinka drogi DK 40, przebiegającego ulicami wschodniej części Kędzierzyna-Koźla oraz miejscowości Sławięcice i Ujazdu.

W ramach inwestycji powstała jednojezdniowa droga krajowa o długości 14,33 km wykonana w nawierzchni bitumicznej. Powstało 18 obiektów inżynierskich – wiadukty i mosty, w tym nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą. Realizacja jest przedłużeniem istniejącego północnego fragmentu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, która wyprowadzi ruch w kierunku węzła autostrady A4.

Nowy odcinek drogi na pierwszych 6,5 kilometrach został wybudowany  w układzie 2+1, czyli z dwoma pasami w jednym kierunku i jednym pasem w przeciwnym. Ruch na takich drogach odbywa się naprzemiennie odcinkami jedno- i dwupasmowymi. Standard 2+1 jest ceniony w krajach skandynawskich i zdobywa coraz większą popularność na polskich drogach.

W ciągu trasy zostały wybudowane cztery skrzyżowania w kształcie rond, w tym dwa turbinowe, dwa miejsca przeznaczone do ważenia pojazdów, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz ekrany akustyczne. Zainstalowano ekrany przeciwolśnieniowe, elementy systemu zarządzania ruchem oraz nowe oświetlenie trasy. W celu ochrony środowiska powstały przejścia dla zwierząt, gadów i płazów.

Inwestycja ma duże znaczenie dla rozwoju całego regionu. Nowa obwodnica wyprowadzi ruch pojazdów z Kędzierzyna-Koźla i Ujazdu oraz usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4. Jej budowa przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu i skrócenia czasu podróży.

Fot. STRABAG

Fot. STRABAG