BeeIN nawiązuje współpracę z Politechniką Warszawską

|

Spółka nawiązała współpracę z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Zawarte 16 maja porozumienie o współpracy otwiera możliwość wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez co najmniej 5 lat.

Współpraca stołecznej uczelni ze spółką BeeIN obejmuje dwa obszary działalności: badawczo-rozwojowy oraz edukacyjny. Przedstawiciele nauki i biznesu połączą siły, aby wspierać rozwój innowacyjnych technologii pomp ciepła, opracować rozwiązania redukujące zużycie energii i wpływ na środowisko naturalne oraz wspólnie przygotować publikacje naukowe. Ich celem będzie także popularyzowanie wśród studentów wiedzy z zakresu pomp ciepła i automatyki oraz organizowanie konferenji, seminariów i sympozjów.

– Cieszymy się, że możemy podzielić się naszym doświadczeniem ze studentami Politechniki Warszawskiej, którzy wiążą swoją przyszłość z rozwojem pomp ciepła oraz innych komponentów zaliczanych do odnawialnych źródeł energii. Nawiązanie współpracy z tak prestiżową uczelnią to dla nas zaszczyt, ale i szansa na pozyskanie wartościowych kandydatów do pracy, którzy wzmocnią nasz zespół specjalistów. Korzystając z okazji już teraz serdecznie zapraszam studentów na staże w BeeIN – mówi Jan Paweł Lisicki, doradca zarządu BeeIN SA.

W ramach współpracy z Politechniką Warszawską spółka przekaże Wydziałowi Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska pompy ciepła z autorskiej linii SPRSUN SELECT. Międzynarodowy dostawca rozwiązań z sektora OZE udostępni także naukowcom infrastrukturę B+R w celu prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz zagwarantuje uczelni dostęp do pomp ciepła ze swojej oferty.

– W obliczu wyzwań związanych z dekarbonizacją Polski połączenie potencjału tkwiącego w nauce z doświadczeniem rynkowym, którym dysponuje BeeIN daje szansę na szybsze wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z zakresu OZE. Jesteśmy przekonani, że efekty wspólnych działań wpłyną na przyspieszenie transformacji energetycznej i przyczynią się do poprawy jakości powietrza, ochrony klimatu oraz uniezależnienia się Polski od paliw kopalnych. Naszym celem jest budowanie wartości dla naszych akcjonariuszy, równolegle chcemy jednak aktywnie uczestniczyć w zwiększaniu świadomości społecznej związanej z koniecznością ochrony środowiska – podsumowuje Michał Sochacki z BeeIN.

Fot. BeeIn

Fot. BeeIn