Valspar: powłoki dla ciężkiego sprzętu, transportu, stolarki aluminiowej

Valspar: powłoki dla ciężkiego sprzętu, transportu, stolarki aluminiowej

20/03/2017
Artykuł promocyjny
Autor:
|

Valspar jest wiodącym światowym dostawcą powłok przemysłowych dla: ciężkiego sprzętu, transportu, stolarki aluminiowej, mebli i tysiąca różnych zastosowań przemysłowych i wykończeń. Firma Valspar stara się rozumieć każde z unikalnych wymagań zgłaszanych przez klientów.

Nasz zespół technologów pracuje nad rozwojem receptur dla klientów, tak aby spełniały swoje zadania w wymagającym środowisku przez długi czas. Nasi eksperci techniczni pomagają klientom maksymalizować wydajność produkcji od początkowego wsparcia, po usprawnianie procesu. Od następnej generacji technologii proszkowych, po wodorozcieńczalne ciekłe farby – Valspar dostarcza produkty, które służą zrównoważonemu rozwoju oraz zapewnieniu bezpieczniejszego środowiska pracy.

Bardzo wiele gałęzi przemysłu opiera się na wykorzystywaniu stali i konstrukcji stalowych. Stal to stosunkowy tani materiał, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie. Niestety, łatwość utlenienia się stali w warunkach atmosferycznych jest główną przyczyną korozji, która powoduje degradację konstrukcji stalowych, co z czasem prowadzi do zmniejszenia właściwości statycznych i mechanicznych konstrukcji. Przy silnej korozji ubytek masy to nawet ponad 100 um rocznie. Do ochrony stali przed długotrwałym działaniem korozji stosowane są organiczne systemy powłokowe.

Norma ISO 12944-2 reguluje dobór odpowiednich pokryć antykorozyjnych do rodzaju powierzchni, środowiska występowania danej powierzchni oraz stopnia narażenia na niszczące warunki. Zawiera ona również pięć kategorii korozyjności atmosfery. Dzięki tej charakterystyce można dobrać rodzaj farby, a także liczbę warstw i grubość powłok.

Kategoria C1 (bardzo mała korozyjność)

W środowisku tej kategorii metale podlegają korozji w niewielkim stopniu. Takie warunki jednakże mogą występować wyłącznie w klimatyzowanych, zamkniętych budynkach, w czystej atmosferze. Tutaj badany po roku ubytek masy spowodowany korozją dla stali niskowęglowej wynosił poniżej 10 g/m2.

Kategoria C2 (mała korozyjność)

Ten rodzaj środowiska dotyczy wnętrz nieogrzewanych magazynów, w których możliwa jest kondensacja wilgoci. Poza tym mała korozyjność występuje również na terenach wiejskich – gdzie zanieczyszczenie jest niewielkie, a klimat – suchy.

Kategoria C3 (średnia korozyjność)

Do tej kategorii należą zarówno środowiska zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Te pierwsze dotyczą miast oraz powierzchni przemysłowych, w których zanieczyszczenie SO2 nie jest zbyt wysokie, a także terenów nad wodami, w których występuje niewielkie zasolenie.

Środowiska o średniej korozyjności znajdują się również w pomieszczeniach produkcyjnych, dla których właściwe są duża wilgotność oraz wysoki stopień zanieczyszczenia.

Kategoria C4 (duża korozyjność)

Metale znajdujące się w tym środowisku wymagają już szczególnego zabezpieczenia. Do tej grupy środowisk należą tereny nadbrzeżne, których zasolenie jest przynajmniej średnie, oraz obszary przemysłowe. Ten stopień korozyjności występuje również we wnętrzach zakładów chemicznych, stoczni i basenów.

Kategoria C5 (bardzo duża korozyjność)

Do tej kategorii należą pomieszczenia, w których występuje nieustanna kondensacja, a atmosfera jest w poważnym stopniu skażona. W ciągu roku ubytek masy spowodowany korozją może wynosić nawet 1 kg/m2.

Jeśli chodzi o obszary zewnętrzne, to norma dzieli tę kategorię korozyjności na dwie podkategorie:

  • C5-I (przemysłowa) – w tej podkategorii mieszczą się szczególnie agresywne środowiska przemysłowe – bardzo zanieczyszczone oraz wilgotne;
  • C5-M (morska) – morskie środowisko o bardzo dużym stopniu korozyjności znajduje się w strefie przybrzeżnej o największym zasoleniu oraz na otwartym morzu.

Valspar od wielu lat oferuje sprawdzone rozwiązania antykorozyjne. Produkty tej marki dzięki wyjątkowej odporności chemicznej pomagają chronić powierzchnie i elementy narażone na wiele czynników korozyjnych.

Systemy w farbach proszkowych gwarantują odporność korozyjną. System składa się z podkładu oraz farby nawierzchniowej. Podkład zaprojektowano tak, aby zapewnić ochronę korozyjną na powierzchniach stalowych. Drugą powłokę systemu dwupowłokowego stanowi farba nawierzchniowa jakości Qualicoat. Tak skomponowany system w zależności dla podłoża, na którym jest stosowany, pozwala osiągnąć wytrzymałości korozyjne C4 lub C5I oraz C5M.

W wypadku malowania powierzchni stalowych, po uprzednim ich przygotowaniu poprzez piaskownie do czystości Sa21/2, dzięki użyciu systemu Valde Prime oraz farby nawierzchniowej uzyskujemy klasę korozyjności C4. Możliwe jest również przygotowanie powierzchni poprzez fosforowanie zgodnie z normą EN 13438. W wypadku malowania powierzchni ocynkowanych, po uprzednim przygotowaniu powierzchni poprzez piaskowanie do czystości Sa 2½ i Sa 3, zgodnie z normą ISO8501-1, użyciu systemu Valde Prime oraz farby nawierzchniowej, uzyskujemy klasę korozyjności C5I oraz C5M. Możliwe jest również przygotowanie powierzchni poprzez fosforowanie lub z wykorzystaniem metod alternatywnych zgodnie z normą EN 13438.

W zabezpieczeniach antykorozyjnych niezwykle ważne jest otrzymanie odpowiednich grubości powłok. Jeśli podkład ma grubość 60 µm, to powłoka nawierzchniowa powinna mieć grubość 70 µm. Sumarycznie grubość całego zestawu wynosi 130 µm.

Tak przygotowany zestaw malarski zyskał aprobatę Qualisteel. Zastosowanie tego zestawu na stali piaskowanej zostało potwierdzone przyznaniem Certyfikatu Qualisteel o numerze PE-0066 dla klasy korozyjności C4. Jeśli chodzi o malowanie stali i chemiczne przygotowanie powierzchni, odporność korozyjną C4 potwierdza Certyfikat Qualisteel o numerze PE-0069. Jeśli chodzi o malowanie stali ocynkowanej, zastosowanie tego zestawu oraz piaskowania jako metody przygotowania powierzchni zostało potwierdzone przyznaniem Certyfikatu Qualisteel o numerze PE-0070 dla klasy korozyjności C5M i C5I. W wypadku malowania stali ocynkowanej i chemicznego przygotowania powierzchni odporność korozyjną C5M i C5I potwierdza Certyfikat Qualisteel o numerze PE-0071. Wymienione certyfikaty są ważne dla farb nawierzchniowych, których jakość jest również potwierdzona odpowiednim certyfikatem.

Valspar
Inver Polska
ul. Metalowców 49
39-200 Dębica
tel. +48 14 680 90 20