Grupa CSV: systemy lakiernicze dla budownictwa

|

GRUPA CSV jest firmą o ugruntowanej przez 25 lat renomie. Stanowimy przykład firmy zarządzanej z inwencją, stale rozwijającej się, szanującej reguły ekonomiczne i społeczne. Nie ograniczamy się jedynie do branży motoryzacyjnej, z której się wywodzimy, ale współpracujemy również z firmami z sektora produkcyjno-remontowego działającymi w obszarze szeroko rozumianego lakiernictwa przemysłowego.

GRUPA CSV jest wyłącznym przedstawicielem hiszpańskiego producenta farb przemysłowych BESA. Firma specjalizuje się w produkcji farb ciekłych do zastosowań przemysłowych, posiada swoich przedstawicieli w ponad 30 krajach na pięciu kontynentach.

BESA jako firma innowacyjna i społecznie odpowiedzialna kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, w związku z tym stworzyła plan ograniczenia skutków wpływu swoich produktów na środowisko. Uzyskała certyfikat AENOR Standardów Ochrony Środowiska oraz certyfikaty ISO9001:2008, ISO14001:2004 oraz certyfikat EN-ISO 9001.

Do dyspozycji naszych kontrahentów oddajemy szerokie spektrum gotowych produktów lakierniczych, a także oferujemy opracowanie dedykowanych systemów malarskich odpowiadających indywidualnym potrzebom klientów. Wśród proponowanych produktów można wyróżnić zarówno farby rozcieńczalnikowe, jak i wodorozcieńczalne, materiały jednoskładnikowe i dwuskładnikowe, grunty: epoksydowe, alkidowe, winylowe do spawania, akrylowe, poliuretanowe. Z gruntami możemy tworzyć połączenia, stosując farby nawierzchniowe alkidowe, poliuretanowe, epoksydowe, akrylowe o różnych stopniach połysku, efektem struktury lub bez niego. Aby zwiększyć odporności zestawu malarskiego, możemy zastosować produkty międzywarstwowe. Posiadamy również szeroką gamę gruntoemalii. csv1_ZA_PP

SYSTEM OGNIOOCHRONNY (F-281/2 – grunt epoksydowy 2K; FLAME STAL FPS – farba międzywarstwowa ognioochronna; BESA-PUR – farba nawierzchniowa poliuretanowa 2K w półpołysku)

 
Przeznaczenie: do zabezpieczenia antykorozyjnego i ognioochronnego konstrukcji stalowych w budownictwie inwestycyjnym oraz innych konstrukcji eksploatowanych na zewnątrz i narażonych na działanie warunków atmosferycznych. Zestaw został wpisany do aprobaty technicznej ITB 75-15-9175/2013.

SYSTEM 2K JEDNOPOWŁOKOWY – SINGLE COAT (ALFAPUR 3798 – gruntoemalia antykorozyjna poliuretanowa 2K w połysku

 
Przeznaczenie: maszyny rolnicze, zbiorniki, pojazdy przemysłowe oraz inne elementy wykonane ze stali. Elastyczny i dobrze zabezpieczający przed korozją bez zastosowania gruntu. Produkt zaaplikowany w grubości 100 μm (na sucho) został przebadany w komorze solnej przez 1000 godz.

SYSTEM ODPORNY NA 2000 GODZ. W KOMORZE SOLNEJ (ALFAPOX 1685 AS – grunt epoksydowy 2K z wysoką zawartością części stałych; URKI-NATO – nawierzchnia poliuretanowa 2K

 
Przeznaczenie: do zabezpieczeń w agresywnych środowiskach. System składa się z gruntu epoksydowego zawierającego 82% części stałych, co pozwala nałożyć w jednej warstwie do 150 μm na sucho na stali oraz emalii URKI-NATO.

SYSTEM ODPORNY NA 3000 GODZ. W KOMORZE SOLNEJ (F-291/2 – grunt epoksydowy 2K z płatkami cynku; URKI-VOC – nawierzchnia akrylowa 2K w połysku z obniżonym VOC)

 
Przeznaczenie: na zbiorniki, naczepy, specjalne konstrukcje stalowe i w każdym innym sektorze, gdzie jest wymagana duża odporność. Cechuje się przyczepnością do stali, aluminium i ocynku. Nie zawiera izocyjanianów. Grunt stworzony z żywic epoksydowych katalizowanych poliamidami, z pigmentami inhibitorowymi ostatniej generacji. Jako nawierzchnię należy zastosować wysokiej jakości emalię URKI-VOC, która ma obniżony poziom VOC.

SYSTEM SPECJALNY (ALFAPOX 1685 AS – grunt epoksydowy 2K z wysoką zawartością części stałych; F-3195 – farba epoksydowa 2K z dodatkiem smoły)

 
Przeznaczenie: ochrona elementów podwozia pojazdów, maszyn przemysłowych eksploatowanych w ekstremalnych warunkach, narażonych na wysoką wilgotność, wysokie zasolenie, podwyższoną temperaturę czy też tam, gdzie wymagana jest zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne (np. kopalnie, odkrywki). System jest przeznaczony na elementy stalowe. Przy zastosowaniu odpowiedniego gruntu możliwa jest aplikacja systemu na różnego rodzaju podłoża, np. ocynkowane, aluminiowe.

SYSTEM FOSFORANOWO-POLIURETANOWY Z EFEKTEM STRUKTURY (F-714 – spawalny grunt winylowy typu SHOP-PRIMER; URKI-TEXT – nawierzchnia poliuretanowa 2K)

 
Przeznaczenie: system do szybkich napraw tam, gdzie wymagany jest krótki czas schnięcia z możliwością położenia farby strukturyzowanej. Zaprojektowany do malowania szaf stalowych, szaf elektrycznych, sejfów, obudów, korpusów maszyn i urządzeń, elementów wykonanych z żeliwa. F-714 jest gruntem spawalnym, który nie wydziela szkodliwych oparów podczas procesu spawania. Nawierzchnia URKI-TEXT daje doskonały efekt struktury, który można regulować, dobierając odpowiedni proces aplikacji. Posiada doskonałe właściwości fizykochemiczne. System ten wytrzymuje 300 godz. w komorze solnej zgodnie z ISO 9227:2007.

SYSTEM C-5M ODPORNY W ZAKRESIE TEMPERATUR OD –196°C DO 250°C (F-282/2 – gruntoemalia epoksydowa 2K)

 
Przeznaczenie: do zabezpieczania pojazdów przemysłowych oraz narzędzi i maszyn (np. urządzeń w przemyśle papierniczym), do lakierowania zbiorników wewnątrz. Wykazuje silne właściwości antykorozyjne. Cechuje się dobrą przyczepnością do stali, aluminium i blachy ocynkowanej, odpornością na oleje hydrauliczne i silnikowe, przyczepnością do asfaltu i betonu. Może być przelakierowany produktami 2K. Swoje właściwości zachowuje do temp. 250°C. Właściwości adhezyjne na stal (Sa 2,5) zachowuje do temp. –196°C (temp. ciekłego azotu). Gruntoemalia F-282/2 posiada odporność na kategorię środowiska C-5M (średnia) zgodnie z rekomendacją techniczną RT ITB-1020-2005. csv2_ZA_PP

PRODUKTY DODATKOWE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

P-1 środek do mycia, płukania urządzeń, instalacji do przemysłu i aplikacji produktów lakierniczych

 
Dostępny również w wersji o obniżonym VOC jako P-1 plus. Produkt bezpieczny, niedegradujący uszczelek i nieuszkadzający przewodów miękkich.

F-7120 żel do usuwania powłok lakierniczych

 
Może być stosowany do usuwania wszelkiego rodzaju powłok 1K i 2K.

URKISOL-275 produkt przeznaczony do aktywowania powłok proszkowych oraz starych powłok lakierniczych.

 
Bardzo przydatny w naprawach elementów pomalowanych farbami proszkowymi, które zostały uszkodzone podczas np. transportu. Można zastosować ten produkt przy przemalowaniu farbą mokrą na inny kolor elementu wcześniej pokrytego farbą proszkową.

F-286/2 grunt epoksydowy typu SHOP-PRIMER

 
Szybko schnący, o dobrych właściwościach antykorozyjnych, o doskonałej przyczepności do stali, aluminium, blachy ocynkowanej i stali nierdzewnej. Odporność w komorze solnej do 350 godz., gdy jest przemalowany emalią poliuretanową. Możliwość spawania.

BESA-NATO i BESA-NATO/SAT gruntoemalia poliuretanowa o wysokiej odporności fizykochemicznej

 
Przyczepności do wielu powierzchni: stali, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, stali ocynkowanej, szkła, tworzyw sztucznych ABS, PUR, MA, GRP, PVC wyrobów z ceramiki. Wytrzymałość do 200 godz. w komorze solnej na wyśrutowanej stali.

SYSTEM MIESZALNIKOWY

URKI-SYSTEM to uniwersalny system kolorymetryczny stworzony przez BESA. Na podstawie tych samych pigmentów i różnych konwertorów można uzyskać mniej więcej 70 rodzajów farb w kilkunastu tysiącach kolorów. Grupa CSV oferuje możliwość dzierżawienia urządzenia umożliwiającego samodzielne przygotowywanie dowolnego typu farby w dowolnym kolorze i dowolnej pojemności w zakresie 0,5–20 l przy jednorazowym mieszaniu. Jest to optymalne rozwiązanie dla firm używających farb w szerokiej gamie kolorów z różnymi efektami wykończenia powierzchni. Własna mieszalnia farb daje malarni przemysłowej dużą elastyczność działania, zapewnia szybką realizację bieżących potrzeb na dany kolor bądź typ farby przy jednoczesnym ograniczeniu zapasu magazynowego.

SZKOLENIA – CENTRUM TRENINGOWE ICRC

GRUPA CSV świadczy usługi szkoleniowe dla malarzy przemysłowych oraz kadry zarządzającej malarnią. Szkolenia realizujemy na terenie zakładu klienta lub w naszym centrum treningowym ICRC. Tematyka szkoleń obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z lakiernictwem przemysłowym, m.in. przygotowanie powierzchni, obróbka metali i tworzyw sztucznych materiałami ściernymi, aplikacja farb i lakierów, organizacja pracy malarni. ICRC to największy tego typu obiekt w kraju wybudowany od podstaw, ma trzy przestronne sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, specjalistyczne pomieszczenie do szkolenia i treningu w dziedzinie kolorymetrii, laboratorium oraz dwie hale robocze wyposażone w kabiny lakiernicze, stanowiska przygotowawcze oraz niezbędne narzędzia i urządzenia. Obiekt gwarantuje możliwość szkolenia 2–3 grup jednocześnie, czyli około 60 osób tygodniowo. Grupa CSV prowadzi również szkolenia dla biur projektowych, konstruktorów, działów projektowych w zakładach produkcyjnych. Szkolenia dotyczą projektowania zabezpieczeń antykorozyjnych oraz są związane z tematyką aplikacji farb przemysłowych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej <www.farbyprzemyslowe.csv.pl>. Grupa CSV Przemysł