Rozwiązania izolacyjne dla przemysłu energetycznego i metalurgii

Autor:
|
www.promat-hpi.com

PROMAT HPIrozwiązania izolacyjne dedykowane ekonomice energetycznej, procesowej i eksploatacyjnej w energetyce, metalurgii oraz petrochemii, przemyśle ciężkim, transporcie, OEM a także AGD

W szybko zmieniającym się świecie obarczonym niepewnością gospodarczą, finansową, nierówną konkurencyjnością i automatyzacją procesów technologicznych, efektywne wykorzystanie energii, stabilna, wysoka jakość produktów i optymalizacja produkcji są kluczowymi czynnikami osiągnięcia i wieloletniego zachowania sukcesu komercyjnego. Trudno znaleźć dziedzinę w której czynniki te są ważniejsze niż w przemyśle metali żelaza i stali, metali nieżelaznych, szkła, ceramiki, porcelany oraz szeroko pojmowanej branży pieców, suszarni oraz wszystkich urządzeń i instalacji, których temperatura jest różna od otoczenia. Są to z natury procesy energochłonne lub obszary generujące straty. Każda poprawa efektywności energetycznej czyni proces bardziej opłacalnym. Każda dziedzina naszego funkcjonowania oparta na procesach termicznych a w niej każdy rodzaj procesu, typ urządzenia i instalacji pracujących w podwyższonych i wysokich temperaturach wymaga efektywnego wykorzystania energii. Szczególnie wymierne korzyści można osiągnąć w przemyśle petrochemicznym, energetyce (tradycyjnej, jądrowej, pro-ekologicznej, ogniwach paliwowych i instalacjach solarnych), transporcie drogowym (klimatyzowanych kontenerach i naczepach), kolejowym, morskim, lotniczym a także w gospodarstwach domowych i pracy biurowej (urządzenia wysokiej klasy energetycznej i budowle o niskim zapotrzebowaniu na energię oraz budownictwo pasywne).

Firmą, która jest liderem w zakresie izolacji, innowacyjnych rozwiązań służącym oszczędzaniu energii jest Promat. Industry/OEM jest jednostką biznesową w grupie firm Promat należącej do korporacji Etex, która od dziesięcioleci koncentruje się na produkcji materiałów, systemów i wdrażaniu rozwiązań służących projektowaniu zintegrowanych systemów izolacji termicznych. Szczególnie wysoki poziom wydajności osiągnięto po wymianie wieloletniego doświadczenia w skutek połączenia i utworzeniu wspólnego zespołu dwóch silnych marek, wieloletniego lidera w dziedzinie izolacji do wysokich temperatur, dywizji INDUSTRY/OEM z Promat® oraz grupy Microtherm® najbardziej rozpoznawalnego, światowego lidera izolacji mikroporowatych. Połączenie nastąpiło we wrześniu 2010.

Promat INDUSTRY/OEM (dawniej Promat HPI) oferuje najszerszy asortyment produkowanych izolacji. Jesteśmy wiodącym producentem na świecie krzemianów wapnia i izolacji mikroporowatych zarówno pod względem wielkości sprzedaży, jak i ich jakości. W ramach organizacji Promat® Microtherm® działa centrum kompetencji izolacji mikroporowatych, które jest odpowiedzialne za rozwój produktów mikroporowatych i inżynierii wszystkich aplikacji. Dysponujemy unikalnymi rozwiązaniami, stosujemy optymalne podejście, które integruje rozwiązanie izolacji mikroporowatej z innymi dostępnymi produktami wysokotemperaturowymi, w tym innymi materiałami Promat. Celem jest układ optymalny, bezpieczny i trwały.

Od ponad 40 lat kompleksowe pakiety produktów stały się synonimem naszej jakości, niezawodności, standardów w przemyśle i budownictwie. Jesteśmy dziś jednym z najbardziej komplementarnych dostawców produktów łatwo dostępnych na rynku a poprzez nieustanne zmiany ciągle aktualizującym, usprawniającym i wyznaczającym nowe standardy dynamicznie rozwijającego się rynku.

PROMAGLAF HTI; ALSIFLEX; ALSITHERM - izolacje włokniste modułowe

PROMAGLAF HTI; ALSIFLEX; ALSITHERM – izolacje włókniste modułowe

Asortyment naszych produktów, to cztery pełne grupy:

• Produkty mikroporowate.

• Krzemiany wapnia izolacyjne i konstrukcyjne

• Pełna gama produktów na bazie włókien (typ E, RCF, AES, krzemionkowego i mulitowego)

• Wyroby ogniotrwałe (masy i betony) oraz lekkie prostki izolacyjne.

Mamy największy na rynku asortyment produktów mikroporowatych. Obejmuje on panele sztywne i elastyczne (wszystkie panele mogą być dostarczone w kompletach – wg rysunków i uzgodnionej specyfikacji), płyty oraz bloki, kształtki obrabiane wg indywidualnych potrzeb, gotowe elementy izolacji rurociągów „MPS” oraz zasypki w postaci mikroporowatych granulek. Praktycznie każdy produkt jest tez dostępny w odmianie „HY” – hydrofobowej objętościowo nie tylko na powierzchni. Receptury i surowce wykorzystywane w naszej produkcji pozwalają nam zaproponować Państwu niezrównaną wydajność tak biernej ochronie przeciwpożarowej jak i w niskich oraz wysokich temperaturach aplikacji. Produkowane przez nas materiały mikroporowate mają przewodność cieplną, która sięga najniższej, teoretycznie możliwej w całym zakresie: od temperatur kriogenicznych do 1200 ° C.

Korzyści zastosowania izolacji mikroporowatych

• Zmniejszenie grubości izolacji.

• Zmniejszona waga i tym samym pojemność cieplna izolacji.

• Możliwość zaoszczędzenia miejsca w otoczeniu lub pojemności urządzenia o tych samych wymiarach.

• Możliwość zwiększenia wsadu i wydajności urządzenia.

• Zmniejszenie strat ciepła, oszczędność energii i poprawę warunków eksploatacji.

Gama produktów krzemianowo-wapniowych, chociaż jest niesłychanie różnorodna zarówno pod względem chemicznym, strukturalnym i tekstury, to można ją łatwo posegregować w grupy pod względem gęstości na lekkie, średniej gęstości i gęste, procesu produkcji – technologii wg klasycznych procesów a także na kategorie konstrukcyjne, izolacyjne i specjalne. Każda z grup i kategorii ma odmienne właściwości z których wynikają rekomendacje aplikacji i tym samym korzyści. Zakres gęstości tych produktów znacznie się różni od 245 kg/m2 do 1400 kg/m2 a aplikacje mogą sięgać temperatury 1100 ° C.

Oprócz możliwości termicznych, najważniejszymi cechami krzemianów wapnia są:

• Wysoka wytrzymałość na ściskanie (właściwości mechaniczne w ogóle są bardzo dobre).

• Stosunkowo niska przewodność cieplna.

• Odporność na wiele czynników chemicznych.

• Wysoka nasiąkliwość, unikalna łatwość suszenia przy całkowitym braku rozpuszczalności w wodzie.

• Niska kurczliwość w wysokiej temperaturze, stabilność w czasie. Kształty takie jak kawałek rury i segmenty mogą być wykonane z różnych gatunków.

Microtherm PANEL; PROMATON (kadź)_1

Microtherm PANEL; PROMATON (kadź)

Promat INDUSTRY/OEM dostarcza pełną gamę produktów na bazie różnych włókien, które stosuje się w niskich oraz wysokich temperaturach, do 1600°C.

Należą do nich:

• Włókna glinokrzemianowe RCF (maty, płyty, moduły, filce, papier i tekstylia).

• Włókna na bazie krzemianów ziem alkalicznych AES (maty, płyty, moduły, filce, papier i tekstylia).

• Polikrystaliczne włókna mulitowe (na bazie α-Al2O3) (maty, płyty, moduły, papier).

• Włókna szklane (tekstylia).

• Amorficzna (wyługowana) krzemionka (tekstylia) o bardzo wysokiej czystości składu (94 lub 98% SiO2)

• Systemy tekstylne (zdejmowalne pokrowce, kompensatory, miechy).

Największymi zaletami produktów włóknistych są:

• Bardzo wysoka izolacyjność.

• Bardzo wysoka odporność na szok termiczny.

• Bardzo niska pojemność cieplna.

• Odporność na bezpośrednie działanie płomienia (w większości).

• Niska gęstość.

• Elastyczność mechaniczna.

Wyroby ogniotrwałe oraz izolacyjne monolityczne i formowane dostępne są jako prostki i kształtki, masy i betony konwencjonalne a także specjalne i przystosowane do różnych technik instalacji.

Prostki i kształtki, to wyroby izolacyjne i ogniotrwałe o całkowitej porowatości > 45% o temperaturze stosowania co najmniej 800°C. Dostępne w różnych gatunkach i gęstościach spełniają specyfikacje zgodne z ASTM. Produkty monolityczne Promat obejmują wyroby glinokrzemianowe, wysokoglinowe a także produkty dedykowane, przeznaczone do konkretnych aplikacji, odporne chemicznie i na działanie wielu mediów, np. erozyjne. Oprócz, wyżej wymienionych, gatunków standardowych oferujemy również specjalne, np. na bazie cyrkonu lub węglika krzemu.

Indywidualizowany pakiet rozwiązań materiałowych, opracowań inżynieryjnych i pionierskich instalacji zajmuje wysoką pozycję zarówno w sprzedaży jak i całym portfolio dostarczanych produktów. Jest on bardzo zróżnicowany zarówno pod względem branż przemysłowych, dziedzin technologii a także bardziej wszechstronny niż u producentów konkurencyjnych. Chociaż na co dzień również chętnie, po prostu dostarczamy produkty, to nasze preferencje i potrzeby sięgają znacznie głębiej w ten proces i dzięki temu zapewniają nam wiedzę o realnych potrzebach, trendach i otwartość po stronie partnerów handlowych. My natomiast oferujemy nasze zaangażowanie w projektowanie i produkcję optymalnych izolacji lub jak my to nazywamy „rozwiązań”, które są realną potrzebą każdego klienta i które całkowicie spełniają jego indywidualne wymogi w konkretnym projekcie. Wybierając tak dopasowane rozwiązanie i pełną, profesjonalną obsługę, można być pewnym, że zostanie przeprowadzona właściwa identyfikację potrzeb tak technicznych jak i handlowych oraz, ze będą one uzgodnione przez zespół ekspertów po wszystkich współpracujących stronach kontraktu.

Korzystanie z kompetencji i usług Promat będzie bardzo pomocne i przyniesie wiele korzyści:

• Innowacje technologiczne zapewnią wiodącą pozycję na rynku.

• Swobodę i możliwość realizacji wielu koncepcji projektu.

• Proste i wydajne technologie izolacji.

• Gospodarność dzięki kompleksowej analizie i optymalizacji kosztów bezpośrednich i pośrednich.

• Konstrukcje o maksymalnym bezpieczeństwie.

• Wsparcie na całym świecie.

• Zawodowe podejście i poufność.

Wierzymy, że wybierając rozwiązanie izolacji termicznej Promat INDUSTRY/OEM sięgasz po to co najlepsze i dostępne. Najlepsze produkty w połączeniu z inżynieryjnym podejściem do każdego systemu izolacji zapewniają zoptymalizowaną jakość, wysoką wydajność która zostanie wykorzystana w sposób najbardziej opłacalny. Za pośrednictwem naszej ogromnej sieci sprzedaży, agencji i globalnymi partnerami oferujemy bezkonkurencyjne produkty, które w połączeniu z jakością usług są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej dostępne na rynku.