Waterjetting – technologia uniwersalna?

|
www.damar.gda.pl

Waterjetting to technologia czyszczenia, polegająca na obróbce materiałów wodą pod wysokim ciśnieniem (słowo waterjet tłumaczy się jako strumień wody). Technologia ta określana jest również jako waterblasting, hydroblasting, hydrojetting, w języku polskim zaś używa się też nazewnictwa „metoda hydrodynamiczna”. Pojęciem waterjet określa się również cięcie materiałów z wykorzystaniem strumienia wody z dodatkiem ścierniwa (abrasive waterjet). Początki technologii sięgają lat 60. ubiegłego stulecia, kiedy to zaczęto ją stosować do cięcia miękkich materiałów. W latach 70. i 80. technologia znalazła szersze zastosowanie w przemyśle. W tym artykule przedstawimy pokrótce technologię, zastosowanie czyszczenia metodą hydrodynamiczną, a także podsumowanie wielorakich zalet płynących z tego rozwiązania.

Do wytworzenia odpowiedniego ciśnienia wody stosuje się pompy nurnikowe. Producenci pomp oferują duży zakres ich konfiguracji, aby sprostać konkretnym potrzebom klientów. Główne parametry pomp, czyli ciśnienie robocze i wartość przepływu, określają moc pomp, której zakres sięga od kilkunastu do ponad 1000 kW. Stosowane współcześnie pompy pozwalają uzyskać ciśnienie wody powyżej 3000 bar. Ogólna wydajność pompy nurnikowej może być wyznaczona na podstawie powierzchni nurnika (tłoka), długości suwu, liczby nurników oraz obrotów silnika. W pompach tych wykorzystuje się mechanizm korbowy do wytworzenia ruchu posuwisto-zwrotnego nurników w cylindrach. W zależności od ciśnienia roboczego stosuje się różne rozwiązania uszczelnień wewnątrz cylindra. Sercem pompy jest głowica, najczęściej wykonana ze stali szlachetnej, gdzie znajdują się zawory ssąco-tłoczące. Typowy agregat wysokociśnieniowy wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa i regulacji ciśnienia, instalacje pneumatyczne i elektryczne umożliwiające sterowanie i kontrolę pracy agregatu.

Zastosowanie metody czyszczenia Waterjetting w przemyśle

 • przemysł stoczniowy – przygotowanie podłoża do prac antykorozyjnych, czyszczenie kadłubów, ładowni, zbiorników na statkach, cięcie stali na zimno;
 • przemysł rafineryjny, chemiczny i petrochemiczny, elektrownie i elektrociepłownie – czyszczenie rurociągów, wymienników ciepła, zbiorników, aparatów chemicznych, chłodnic powietrznych, czyszczenie urządzeń w trakcie postojów remontowych związanych z utrzymaniem ruchu instalacji produkcyjnych;
 • przemysł budowlany, mosty, wiadukty, obiekty hydrotechniczne – remonty konstrukcji żelbetowych, przygotowanie podłoża pod naprawy, usuwanie starych powłok i skorodowanego betonu, cięcie i usuwanie betonu wodą;
 • rynek offshore – prace antykorozyjne w strefach zagrożenia wybuchem;
 • branża wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków – czyszczenie rurociągów, komór, studni, bioreaktorów;
 • porty lotnicze – usuwanie ogumienia i oznakowania na drogach startowych.

Mnogość aplikacji i wykorzystania tej technologii to też olbrzymi arsenał specjalistycznego osprzętu wykorzystywanego w konkretnych zastosowaniach, od relatywnie prostych narzędzi ręcznych, aż po wysokospecjalizowane, automatyczne systemy wysokociśnieniowe, wykorzystywane w dużych projektach do wydajnej i bezpiecznej pracy. Z jednej strony prostota metody (w większości wypadków jako medium robocze wykorzystuje się jedynie wodę), z drugiej strony ultranowoczesne materiały oraz innowacyjne rozwiązania techniczne. Duża konkurencja – zarówno producentów sprzętu, jak i wykonawców – wymusza stosowanie coraz to bardziej wymyślnych i bardziej wydajnych rozwiązań, zgodnie z maksymą „czas to pieniądz”.

Zalety zastosowania metody hydrodynamicznej

 • Do czyszczenia stosowana jest wyłącznie woda, w procesie nie powstają więc żadne dodatkowe odpady.
 • Metodę można stosować w strefach zagrożenia wybuchem, co ma ogromne znaczenie w sytuacjach, gdzie nie można dopuścić do kosztownych postojów remontowych.
 • Waterjetting od wielu lat z powodzeniem stosowany jest do czyszczenia przemysłowego aparatów chemicznych i energetycznych. To najlepsza obecnie dostępna technologia w tym zakresie. Regularne czyszczenie instalacji produkcyjnych umożliwia optymalną pracę urządzeń zgodnie z założeniami projektowymi, co przekłada się wprost na ograniczenie zużycia energii i koszty własne instalacji.
 • Technologia waterjetting szybko staje się przemysłowym standardem przy usuwaniu powłok, gdyż jest tańsza niż piaskowanie, a pracę wykonuje się szybciej. Na ogół pracę można prowadzić równolegle z innymi robotami, co skraca czas realizacji projektu.
 • Powierzchnia stalowa przygotowana tą metodą jest czystsza. Produkty korozji są usuwane głęboko z wżerów, a po oczyszczeniu poziom chlorków jest znacznie mniejszy niż przy tradycyjnej obróbce strumieniowo-ściernej, co ma decydujący wpływ na trwałość powłok. Przy czyszczeniu stali wodą pod wysokim ciśnieniem odtwarza się pierwotny profil powierzchni.
 • Zastosowanie techniki hydrodynamicznej do napraw konstrukcji żelbetowych gwarantuje wysoką jakość wykonanych prac. Uzyskuje się optymalne rozwinięcie powierzchni, usuwa skorodowany beton, pozostawiając zdrowe podłoże. Dodatkowo wszelkie zanieczyszczenia są usuwane automatycznie.
 • Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Damar sp. j. od początku swej działalności specjalizuje się w technice hydrodynamicznej i od blisko 20 lat z sukcesem realizuje kontrakty dla wymagających klientów. Podstawą funkcjonowania firmy są jej pracownicy. Większość z nich jest związana z firmą od początku jej istnienia. Doświadczenie i kompetencje ludzi mają niebagatelny wpływ na jakość, solidność oraz bezpieczeństwo na trudnym i wymagającym rynku. Waterjetting daje możliwość wzrostu efektywności pracy, pozwala firmie wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, a jednocześnie generować zyski dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii oraz poprzez wzajemny proces uczenia się i zdobywania doświadczeń w tym zakresie.