Zarządzanie bezpiecznym transportem lotniczym baterii litowych zaczyna się na długo przed startem samolotu

Zarządzanie bezpiecznym transportem lotniczym baterii litowych zaczyna się na długo przed startem samolotu

09/10/2023
|

W ostatnich dziesięcioleciach baterie litowo-jonowe (baterie litowe) stały się częścią naszego codziennego życia, począwszy od ich zastosowania w telefonach komórkowych, poprzez urządzenia kuchenne, aż po samochody elektryczne. Baterie litowe są atrakcyjne zarówno dla producentów towarów, jak i samych konsumentów, którzy z nich korzystają: dzięki wysokiej gęstości energii i mocy, łatwości ładowania i poręczności mogą być idealnym źródłem energii w naszym szybko zmieniającym się świecie¹.  Co więcej, w miarę jak świat przechodzi na coraz bardziej zrównoważone podejście do zużywania energii, możemy spodziewać się wzrostu zastosowania tego kluczowego elementu w pojazdach elektrycznych i innych zrównoważonych produktach. Eksperci branżowi przewidują, że w latach 2022-2030 nastąpi ponad 30-procentowy wzrost w skali roku w całym łańcuchu dostaw baterii litowych od etapu wydobycia po ich recykling².

Wraz z rozwojem naturalnie rośnie zapotrzebowanie na transport wspomnianych baterii, zarówno ze strony konsumentów, którzy kupują, sprzedają i zwracają towary zawierające baterie, jak i ze strony przedsiębiorstw. Na przykład w branży motoryzacyjnej średni udział samochodów elektrycznych w całkowitej sprzedaży w Chinach, UE i USA ma wzrosnąć do około 60% do 2030 roku³. To z kolei doprowadzi do wzrostu zapotrzebowania na transport baterii litowych, będących częścią tych pojazdów.

Baterie litowe wydają się być wszechobecne w produktach, których używamy na co dzień, nie są jednak pozbawione ryzyka. Znane są przypadki, kiedy przeładowana lub uszkodzona bateria może spowodować zwarcie, którego efektem jest jej spontaniczny samozapłon lub nagrzanie do punktu powodującego zdarzenie termiczne. Wybuchająca bateria litowa powoduje pożar o temperaturze około 2000 stopni Celsjusza. Ponieważ sole litu zawarte w akumulatorze ulegają samoutlenianiu, nie można go ugasić go tradycyjnymi metodami.

Bezpieczeństwo w powietrzu to poważna sprawa

Ze względu na zagrożenia stwarzane przez baterie litowe, branża lotnicza przywiązuje dużą wagę do opracowywania protokołów bezpieczeństwa i najlepszych praktyk w zakresie ich transportu. Baterie litowe są klasyfikowane przez International Air Transport Association (IATA) jako towary niebezpieczne (DG) klasy dziewiątej. Jako jeden z największych na świecie przewoźników towarów niebezpiecznych i członek grupy IATA Dangerous Goods Board, FedEx aktywnie uczestniczy w opracowywaniu standardów i procedur dotyczących bezpiecznego transportu tego typu towarów drogą lotniczą. Rada spotyka się regularnie, aby omówić najnowsze osiągnięcia lub powszechnie występujące problemy i wypracować nowe rozwiązania. Chociaż przepisy IATA dotyczące towarów niebezpiecznych same w sobie nie stanowią prawa, wiele krajów włącza jednak ich postanowienia do prawa krajowego.

Za każdym razem, gdy baterie litowe są transportowane drogą lotniczą, już podczas załadunku samolotu podejmuje się szereg środków bezpieczeństwa. Obejmuje to m.in. praktykę znaną jako „segregacja ładunku”, w ramach której baterie litowe są przechowywane oddzielnie od wysoce łatwopalnych towarów. Ponadto przesyłki zawierające baterie litowe nie są transportowane na otwartych paletach. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się potencjalnego pożaru lub spalania pod wpływem ciepła, używane są zamknięte kontenery. Przesyłki z bateriami litowymi nie są również ładowane razem z ciężkimi ładunkami. Ich niekontrolowany ruch podczas lotu mógłby spowodować uszkodzenia przesyłek z bateriami litowymi.

Na poprawę bezpieczeństwa wpływają również osłony przeciwpożarowe. Dodatkowo, w naszych samolotach typu Boeing 777 i MD-11 latających nad Atlantykiem i Pacyfikiem korzystamy ze wbudowanego systemu przeciwpożarowego. System ten, opracowany przez FedEx, jest instalowany w głównej przestrzeni cargo i pozwala monitorować wzrost temperatury w kontenerach. Panel kontrolny informuje załogę samolotu o stanie systemu, a w przypadku podejrzenia pożaru identyfikuje położenie kontenera w celu zastosowania środka gaśniczego.

Bezpieczeństwo obsługi zaczyna się jeszcze przed lukiem towarowym

Aby zapewnić bezpieczny transport lotniczy baterii litowych, każda zaangażowana strona na każdym etapie procesu transportu musi zapewnić właściwą obsługę i staranność:

Producenci

Po pierwsze, to producent baterii jest odpowiedzialny za to, aby baterie były tak zapakowane, aby stan ich naładowania nie przekraczał maksymalnego dopuszczalnego poziomu. Wiedząc, że innowacje w dziedzinie produkcji baterii prowadzą do powstawania baterii o coraz większej pojemności, ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu tworzenia nowych rozwiązań dla bezpiecznego ich transportu. Jednym z takich obszarów jest przemysł motoryzacyjny. Jako licencjonowany przewoźnik zajmujący się transportem baterii testowych, wspieramy badania i rozwój akumulatorów. Dostarczając baterie awaryjne, wspieramy przestoje na liniach produkcyjnych, a na rynek wtórny dostarczamy ich części zamienne.

Podczas gdy większość przewoźników dopuszcza przesyłki DG o maksymalnej wadze 35 kilogramów, FedEx jako jeden z nielicznych transportuje przesyłki z towarami niebezpiecznymi o wadze przekraczającej tę wartość. Umożliwia to transport baterii do samochodów elektrycznych, zarówno w Europie, jak i na trasach międzykontynentalnych. Jedną z zalet posiadania statusu globalnego integratora jest możliwość wykorzystywania zarówno naszej sieci lotniczej, jak i drogowej do transportu przesyłek zawierających baterie litowe. Szczególnie jest to istotne dla naszych klientów z branży motoryzacyjnej, którzy mogą zarówno korzystać z naszej globalnej siatki lotniczej, jak i ekonomicznych opcji transportu drogowego w Europie.

Nadawcy

Sam nadawca musi odpowiednio zapakować, oznaczyć i opatrzyć odpowiednią etykietą wszystkie przesyłki z towarami niebezpiecznymi.

Bezpieczeństwo przewozu baterii litowych rozpoczyna się od zapewnienia przez klienta, że przesyłka jest łatwo identyfikowalna jako przesyłka zawierająca baterie litowe poprzez dodanie na opakowaniu zewnętrznym odpowiedniej etykiety i prawidłowego numeru identyfikacyjnego UN. Przesyłki bez właściwego oznaczenia i etykiety lub z etykietą widoczną tylko częściowo nie mogą zostać przyjęte do transportu. To samo dotyczy uszkodzonych ładunków.

W kolejnym kroku do danych przesyłki dodawany jest kod obsługi DG, identyfikujący ją jako przesyłkę z towarami niebezpiecznymi. W trakcie całej podróży, od miejsca pochodzenia, przez każdą lokalizację tranzytową, aż po punkt docelowego, gdzie przesyłka ma trafić, będzie ona sprawdzana pod kątem widocznych uszkodzeń zewnętrznych, które mogą wskazywać, że zawartość mogła ulec uszkodzeniu lub jest nieszczelna.

Większość nadawców komercyjnych, zwłaszcza tych z branży motoryzacyjnej, to eksperci w kwestii wymogów dotyczących transportu baterii litowych. Dla nadawców sporadycznie wysyłających baterie litowe oraz dla pośredników, takich jak platformy sprzedaży online lub konsumenci indywidualni, FedEx oferuje na swojej stronie wskazówki na temat wysyłki baterii litowych. Zasoby te mają na celu uświadomienie nadawcom ich odpowiedzialności, w tym zrozumienie obowiązujących i mających zastosowanie przepisów, jak postępować z wadliwym sprzętem oraz jak prawidłowo zapakować i oznaczyć przesyłkę.

Podczas transportu

Jednym z naszych priorytetów są szkolenia, nie tylko naszych ekspertów zajmujących się tematem DG w całej Europie czy osób bezpośrednio zajmujących się przesyłkami, ale także zespołów sprzedaży i obsługi klienta. W ograniczaniu ryzyka jeszcze zanim przesyłka z bateriami litowymi trafi do naszej sieci, kluczowe znaczenie ma wiedza na temat jakie pytania powinny być zadane klientom, tak by umiejętnie pomóc im w identyfikacji towarów niebezpiecznych. Podobnie jak wiedza o tym, jak rozpoznać i obsłużyć przesyłkę, która zawiera baterie litowe podczas transportu.

Kurierzy i pracownicy magazynów są szkoleni co roku w zakresie rozpoznawania przesyłek DG i radzenia sobie z wszelkimi sygnałami ostrzegawczymi, takimi jak brak etykiet DG lub możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa. To samo dotyczy specjalistów i doradców ds. przesyłek DG, którzy stale aktualizują swoją wiedzę na temat przepisów i wymogów dotyczących dokumentacji, aby wspierać swoich kolegów i klientów FedEx.

Najlepszym środkiem zaradczym jest prewencja

Mimo, że załoga pokładowa szkoli się w zakresie reagowania na sytuacje awaryjne związane z bateriami litowymi podczas lotu, najlepszym sposobem radzenia sobie z incydentami jest w pierwszej kolejności ich zapobieganiu-zanim bateria trafi do luku cargo. Wraz ze wzrostem liczby przesyłek z bateriami litowymi na całym świecie, współpraca, edukacja i właściwa obsługa pozostają kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego transportu baterii na pokładzie samolotu.

FedEx nadal opowiada się za wzmożeniem wysiłków na rzecz egzekwowania przepisów wobec osób i firm, które umyślnie lub lekkomyślnie naruszają wymogi regulacyjne dotyczące baterii litowych. W tym samym duchu wspieramy rządy i ich odpowiedników, aby zwiększyć wiedzę i świadomość w zakresie wymogów regulacyjnych.

Jako eksperci branży lotniczej, którzy codziennie pracują nad bezpiecznym lotem naszych samolotów z punktu A do punktu B, musimy pomóc naszym partnerom branżowym i klientom w uzyskaniu wiedzy na temat odpowiednich protokołów i zachowaniu czujności, jeśli chodzi o transport baterii litowych. Bezpieczeństwo zaczyna się na długo przed startem.

¹ Where Are Lithium-Ion Batteries? | UL Research Institutes – https://ul.org/research/electrochemical-safety/getting-started-electrochemical-safety/where-are-lithium-ion
² Lithium-ion battery demand forecast for 2030 | McKinsey – https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/battery-2030-resilient-sustainable-and-circular
³ Demand for electric cars is booming, with sales expected to leap 35% this year after a record-breaking 2022 – News – IEA – https://www.iea.org/news/demand-for-electric-cars-is-booming-with-sales-expected-to-leap-35-this-year-after-a-record-breaking-2022