NORD ECO: usługa, która sprawdzi sprawność funkcjonujących systemów transportowych

Autor:
|

NORD ECO to usługa mająca na celu umożliwienie przeprowadzenia oceny sprawności funkcjonujących systemów transportowych. Usługa NORD ECO pokazuje przede wszystkim potencjał oszczędności w aplikacji klienta, umożliwiający zoptymalizowanie zużycia energii w celu zmniejszenia emisji CO₂ i obniżenie kosztów. Możliwe jest to za pomocą skrzynek pomiarowych NORD ECO Box wyposażonych w analizatory energii, które w ciągu jednej sekundy rejestrują kilkadziesiąt pomiarów danych: natężenie i napięcie prądu, moc czynną lub bierną, czyli energię faktycznie zużytą lub niewykorzystaną. Na tej podstawie określany jest współczynnik mocy.

Po zainstalowaniu NORD ECO Box między napędem i zasilaniem, przez okres od kilkunastu do kilkudziesięciu dni, w czasie rzeczywistym są rejestrowane dane o długotrwałych obciążeniach, obciążeniach szczytowych i nieregularnych stanach. Wskazany jest możliwie najdłuższy okres czasu, gdyż umożliwia to większą gęstość danych, co pozwala na identyfikację wzorców i przypadkowych odchyleń, dzięki czemu możliwe jest utworzenie cyklu obciążenia kompletnej instalacji.

Po dokonaniu pomiarów analizowana jest struktura obciążenia napędu. Otrzymany wynik porównywany jest ze sprawnością nominalną pracującego napędu. Jeżeli silnik pracuje w stanie niedociążenia, proponowane jest nowe, optymalne rozwiązanie. Przewymiarowanie jest jednym z najczęstszych problemów, który należy uwzględnić podczas optymalizacji pod kątem efektywności energetycznej. Często okazuje się że wystarczy silnik mniejszy, ale o większych zdolnościach przeciążeniowych. Optymalizację można przeprowadzić również pod kątem sprawności przekładni, np. poprzez zastosowanie przekładni walcowo-stożkowych w miejsce ślimakowych.

NORD ECO Analiza pomiaru prądu wejściowego

NORD ECO Analiza pomiaru prądu wejściowego

Nowe rozwiązanie jest dostarczane przez NORD na okres testów, a pomiar jest wykonywany ponownie w analogicznym okresie czasu. Po zakończeniu gromadzenia danych są one przesyłane do oprogramowania opracowanego przez firmę NORD i automatycznie analizowane. Klient otrzymuje analizę w postaci dokumentu PDF, w którym są przedstawione kluczowe dane oraz porównanie faktycznego zużycia energii w przypadku istniejącego i nowo oferowanego napędu. W raporcie można znaleźć dane takie jak zużycie ilości kW w ciągu dnia i w ciągu roku, emisję CO2, oraz koszt energii zużytej i oszczędzonej. Można również precyzyjnie wskazać po jakim czasie inwestycja w nowy napęd się zwróci.

40-letnie doświadczenie w produkcji i użytkowaniu silników elektrycznych zapewnia nam szeroki wgląd w praktyczne zastosowania. Jako przykład możemy podać system napędowy o średnim poborze mocy 1,1 kW, w szczycie 1,9 kW, który jest napędzany silnikiem o mocy 4 kW. Daje to jedynie 30-procentowe wykorzystanie napędu, a tym samym odpowiednio duży potencjał oszczędności. W tym przypadku zastosowanie silnika o mocy 2,2 kW zwiększa wykorzystanie do prawie 50% i nadal zapewnia rezerwę na ewentualne dodatkowe obciążenie.

W dużych instalacjach z licznymi napędami, np. w intralogistyce, NORD ECO może pomóc nie tylko w optymalizacji mocy poszczególnych systemów napędowych, ale także w zmniejszeniu liczby różnych systemów. Pozwala to również obniżyć koszty i potrzebne zdolności w zakresie konserwacji i logistyki części zamiennych.

Zalety pomiaru NORD ECO są istotne już w przypadku pojedynczego systemu napędowego i multiplikują się w dużej, wielonapędowej instalacji. NORD DRIVESYSTEMS wykonał liczne pomiary, aby utworzyć profile obciążenia systemów napędowych. Usługę oferujemy dla instalacji z komponentami własnymi i obcymi. NORD ECO pomógł już dużej liczbie klientów poprawić efektywność energetyczną produkcji, a tym samym zmniejszyć ich ślad węglowy.

NORD ECO przykładowe badanie porównawcze

NORD ECO przykładowe badanie porównawcze