Logistyka w branży automotive

|

Pojazdy są filarem logistyki – bez nich jakakolwiek działalność związana z przemieszczaniem oraz magazynowaniem produktów nie mogłaby zostać należycie wykonana. Warto jednakże spojrzeć na niewątpliwie ciekawy obszar logistyki, jakim jest logistyka w branży automotive.

Branża automotive jest bardzo wymagająca. Cechuje się wysokim stopniem skomplikowania oraz skrupulatnym podejściem do tematyki jakości oraz szybkości procesu. Z jednej strony mówimy o specyficznym oraz stosunkowo drogim towarze, z drugiej strony zaś obsługa logistyczna w tym obszarze skupia się głównie na zaopatrywaniu fabryk oraz serwisów. Te warunki brzegowe wymuszają ścisłą współpracę operatora z klientem automotive.

Firma Fiege ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów branży automotive – głównie dzięki kompleksowemu podejściu do tematyki zapewnienia jakości oraz szybkości obsługi przy zachowaniu uzasadnionych ekonomicznie kosztów. Kluczem do sukcesu w tej branży są: właściwe zaprojektowanie strefy składowania oraz stref buforowych, efektywne zaprojektowanie procesu, optymalizacja produktywności w kluczowych obszarach wpływających na terminowość obsługi, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa towaru w magazynowaniu oraz w transporcie, przystosowanie wszystkich prowadzonych działań do aktualnych regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych.

Powierzchnia
Projektując powierzchnię składowania pod produkty z branży automotive, w pierwszej kolejności należy dokonać analizy gabarytowej oraz wartościowej składowanego towaru wraz z analizą rotacji. Towar o małych gabarytach powinien być składowany w wydzielonych strefach składowania półkowego. Jeżeli jest to towar wartościowy, strefy takie powinny być wyposażone dodatkowo w systemy kontroli dostępu.

Może się również zdarzyć tak, że towar jest dodatkowo klasyfikowany jako materiał niebezpieczny (poduszki powietrzne, napinacze do pasów bezpieczeństwa itd.) – w takim wypadku niezbędne jest wydzielenie kolejnej strefy zgodnie z wymogami ppoż. Podobne niuanse należy rozpatrywać w wypadku metody składowania w regałach paletowych.

Logistyka w branży automotive

Proces
Po wstępnym zaprojektowaniu powierzchni magazynowej można przystąpić do projektowania procesu. Pierwszym etapem konstrukcji udanego systemu logistycznego jest jasne i dokładne określenie procesów magazynowych dla poszczególnych grup produktów. Na przykład: proces magazynowy dla części blacharskich będzie się diametralnie różnił od procesu magazynowego dla akumulatorów, nie mówiąc już o procesie magazynowym dla towarów niestandardowych (specjalistyczne części zamienne, np. śmigła). Planowanie procesu musi uwzględniać: gabaryty towaru, jego odporność na czynniki zewnętrzne, poziom zabezpieczenia przed kradzieżą, regulacje prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska, a także wymagania klienta odnośnie do szybkości obsługi.

O ile trzon procesu w wypadku różnych grup produktów będzie mniej więcej taki sam, o tyle inna będzie produktywność poszczególnych czynności, a także zastosowane zostaną odmienne urządzenia manipulacyjne i materiały opakowaniowe. Jeśli chodzi o artykuły gabarytowe, niezbędne będzie zastosowanie tzw. roll containers, tj. wózków kołowych obudowanych z każdej strony kratą. Tego typu wózki idealnie nadają się do transportu choćby elementów blacharskich czy też foteli lub większych elementów wyposażenia wewnętrznego. Kontener taki zabezpiecza towar przed uszkodzeniem oraz kradzieżą. Do transportu elementów mniejszych (np. poduszki powietrzne, akumulatory, żarówki, listwy, drobne elementy wyposażenia itp.) idealnie nadają się master boxes, tj. pojemniki plastikowe bądź metalowe wielokrotnego użytku. Towar w takim pojemniku jest całkowicie niewidoczny z zewnątrz, a pojemnik jest wyłożony materiałem wypełniającym np. folią bąbelkową. Taki układ zapewnia duży poziom bezpieczeństwa towaru. Na samym końcu są elementy wrażliwe na uszkodzenia oraz elementy niestandardowe (np. szyby, części karoserii, gabarytowe wyposażenie zewnętrzne). Ten rodzaj towaru musi być zazwyczaj transportowany luzem bądź też – w przypadku transportu dedykowanego – w specjalnych pojemnikach produkowanych na zamówienie.

Just in Time
Po określeniu specyfiki procesów należy przejść do optymalizacji systemu obsługi pod kątem pryncypalnych zasad logistyki Just In Time. W tym wypadku pomocny okazuje się rozbudowany system WMS określający kategorie towaru, które mają bezwzględne pierwszeństwo w procesie konfekcjonowania. Dodatkowo w ramach tej kategorii system określa poziomy rotacji danych SKU i odpowiednio alokuje dla nich strefy składowania. Informatyzacja procesu umożliwia skrócenie czasu reakcji na zamówienie klienta i przez to dostarczenie towaru na czas.

Spełniwszy wszystkie powyższe warunki, możemy mówić o właściwie zaprojektowanej usłudze logistycznej – gwarantującej odpowiedni poziom obsługi oraz jakości przy optymalnych kosztach. Jednakże samo spełnienie tych warunków nie gwarantuje sukcesu w dłuższym okresie. Dla dopełnienia usługi absolutnie konieczne jest zastosowanie strategii continuous improvement, czyli strategii stałej poprawy efektywności.

Najlepszym sposobem na pokazanie benefitów integrowanego podejścia do kwestii projektowania kształtu i przebiegu usługi logistycznej jest zaprezentowanie przykładu aktualnie prowadzonych działań logistycznych w branży automotive.

Przykład
Fiege świadczy usługi logistyczne dla firmy Eurocopter, która jest światowym liderem w produkcji i serwisowaniu śmigłowców. Eurocopter jest producentem podzespołów do samolotów marki Airbus oraz specjalistycznych części dla Arianespace, międzynarodowej spółki astronautycznej. Obiekt jest w pełni zautomatyzowany i wyposażony w regały wysokiego składowania z podziałem na strefy o szerokich i wąskich korytarzach, z miejscami na około 7 tys. palet.

Zakres usług świadczonych przez Fiege obejmuje pełny zakres logistyki produkcyjnej: od zaopatrzenia fabryki w materiały produkcyjne z wykorzystaniem koncepcji Just In Time, poprzez kontrolę jakości wyprodukowanych śmigłowców, aż do dostarczenia produktu do finalnego odbiorcy. Dodatkowo Fiege oferuje 24-godz. serwis części zamiennych.

Strategia obsługi tak specjalistycznego towaru, jakim są śmigłowce, zakłada olbrzymi nacisk na jakość świadczonej usługi – zarówno w zakresie zaopatrzenia, jak i dystrybucji.

Zaopatrzeniowa część usługi jest nastawiona na szybkość i terminowość dostaw dzięki maksymalnemu zautomatyzowaniu tego procesu. W wypadku koncepcji Just In Time jakiekolwiek opóźnienia mogą spowodować zatrzymanie linii produkcyjnej, co będzie oznaczać straty dla klienta. W celu uniknięcia tego typu problemów przy każdej analizie procesów magazynowych projektuje się proces zapasowy, aby w wypadku nieprzewidzianych zdarzeń móc w szybkim tempie powrócić do efektywnego działania.

Proces kontroli jakości podporządkowany jest całkowicie tempu pracy linii produkcyjnej i stanowi jej integralną część. W tym wypadku zanika swoboda kształtowania procesu pod względem zasobów, a zachodzi konieczność kształtowania zasobów względem procesu. Jest to również punkt krytyczny całej operacji, gdyż od właściwej kontroli produktu po zejściu z linii produkcyjnej zależy bezpieczeństwo przyszłego użytkownika. Kontrola ta jest ściśle sformalizowana i określona jasnymi procedurami.

Ostatnim elementem usługi logistycznej jest dystrybucja produktów gotowych do finalnych odbiorców. Na tym etapie procesu istotne jest przede wszystkim bezpieczeństwo produktu (zabezpieczenie przed uszkodzeniem w transporcie, kradzieżą oraz czynnikami zewnętrznymi). Ze względu na specyfikę produktu dostawy muszą być realizowane transportami dedykowanymi, co podnosi koszty, ale zapewnia maksymalne zabezpieczenie towaru. W tym konkretnym przypadku czas dostawy jest wprawdzie istotny, ale ma znacznie drugorzędne względem zabezpieczenia towaru. Wynika to z długości procesu produkcyjnego oraz wartości towaru i poziomu jego skomplikowania technicznego.

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że działania logistyczne w sektorze automotive cechują się dużym stopniem różnorodności, co wymusza zastosowanie indywidualnego podejścia do każdego klienta. Kluczem do owocnej współpracy jest pełna wymiana informacji pomiędzy operatorem logistycznym a klientem. Bez znajomości pełnej specyfiki towaru oraz szczegółowych wymagań klienta w zakresie procesów logistycznych nawiązanie relacji win–win może się okazać niemożliwe.