Zrównoważony rozwój i cyfryzacja usług – Girteka o najważniejszych kierunkach w rozwoju transportu drogowego

Zrównoważony rozwój i cyfryzacja usług – Girteka o najważniejszych kierunkach w rozwoju transportu drogowego

25/03/2023
Autor:
|

Dziś najważniejsze kierunki dla dalszego rozwoju transportu drogowego w Polsce i Europie wyznaczają dążenie do niskoemisyjności,  zrównoważony rozwój oraz digitalizacja usług. O tym, jaki mają wpływ na działalność firmy, mówi Girteka, wiodący europejski przewoźnik drogowy, bazujący na cyfryzacji usług.

W kierunku niskoemisyjności

UE zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., co oznacza, że firmy  działające w branży transportowej muszą przejść transformację, tak aby zredukować emisję CO2 z prowadzonej działalności, z udziałem klientów i partnerów. Producenci samochodów ciężarowych prowadzą szeroko zakrojone badania i testy nad wykorzystaniem w transporcie technologii napędu elektrycznego, wodorowego i innych.

– Dziś toczy się debata, która technologia zwycięży, czy w najbliższych latach wiodącą technologią zeroemisyjną będą silniki zasilane wodorem czy bateriami. Dla odpowiedzialnej firmy logistycznej ważne jest to, aby działać już teraz, nie czekając na wyniki testów i ogłoszenie zwycięzcy. Zmiana na samochody ciężarowe o zerowej emisji powinna się dokonać nie tylko ze względu na przepisy czy „bardziej zielony” wizerunek, to kwestia odpowiedzialności za przyszłość – mówi Mindaugas Paulauskas, CEO Girteka Transport.

Girteka, która należy do grona europejskich pionierów stosowania zrównoważonych rozwiązań, zwiększa zaangażowanie w budowę niskoemisyjnej floty. W ubiegłym roku firma podpisała umowę partnerską ze szwedzkim producentem samochodów Scania, która ma wzmocnić flotę Girteki o 600 samochodów elektrycznych oraz wyposażonych w nowy układ napędowy Scania Super, zmniejszający zużycie paliwa o 8 proc. Ważnym elementem partnerstwa jest budowa infrastruktury do ładowania nowych aut elektrycznych.

– W Scania dążymy do zrównoważonego systemu transportowego, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzonych przez nas działaniach i procesach, a także w oferowanych produktach i usługach. W związku z tym wyznaczyliśmy sobie cele klimatyczne, oparte na naukowych podstawach, które zobowiązują nas do redukcji emisji CO2 w skali i tempie rekomendowanych przez naukę, niezbędnych do ograniczenia globalnego ocieplenia. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych założeń jest elektryfikacja flot pojazdów naszych partnerów. Dlatego nawiązanie współpracy z jednym z głównych przedstawicieli europejskiego ekosystemu transportowego, jakim jest Girteka, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu – komentuje Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Scania Polska SA.

Dla kierowców

W ciągu ostatnich lat podejście do bycia odpowiedzialną firmą logistyczną ewaluowało, co wiąże się ze zmianą rozumienia tego, czym jest zrównoważony rozwój. W branży transportu drogowego nie ogranicza się już tylko do redukcji emisji CO2, ale też dbania o komfort i bezpieczeństwo kierowców, a także relacje z lokalną społecznością. To oznacza, że planując rozwój infrastruktury, firmy transportowe nie powinny ograniczać się tylko do budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych czy tankowania wodoru. Coraz większą wagę ma zapewnienie bezpiecznych, dobrze oświetlonych i wygodnych parkingów oraz nowoczesnych pojazdów, które zapewnią kierowcom bezpieczeństwo i komfort jazdy.

–  Wdrażamy różne rozwiązania, dzięki którym praca kierowcy ciężarówki będzie bezpieczniejsza, wygodniejsza i, co ważne zwłaszcza w kontekście niedoboru kierowców, bardziej dostępna, bez względu na wiek i płeć. To nie tylko flota nowoczesnych samochodów, z nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa i udogodnieniami, ale także programy szkoleniowe i rozwojowe czy dobrze wyposażone bazy transportowe i serwisowe – podkreśla Ellina Lolis, Head of Girteka Poland.

Wzrost znaczenia cyfryzacji

Od kilku lat rośnie znaczenie cyfryzacji w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Zadecydowało o tym wiele czynników. Przede wszystkim monitoring, automatyzacja procesów i większa widoczność dla spedytorów, i co się z tym wiąże, możliwość dokonywania korekt, co gwarantuje terminowość dostaw. Kolejne korzyści wiążą się z nowymi możliwościami oferowania klientom rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb transportowych. O rosnącym znaczeniu cyfryzacji mówi się też w kontekście nowych wyzwań, przed którymi stoją firmy transportowe. Czyli integracji niskoemisyjnych samochodów ciężarowych, elektrycznych lub napędzanych wodorem, co wymaga zmian i dostosowania procesów oraz już działającej infrastruktury do ich tankowania.

O tym, jak i w których obszarach można wykorzystać cyfryzację, pokazuje przykład Girteki. Firma, która działając na terenie całej Europy i Azji, zatrudnia 19,5 tysiąca kierowców, z flotą liczącą ponad 9 200 samochodów i  9 800 naczep, już od kilku lat rozwija i wdraża nowoczesne technologie, które wspierają i optymalizują procesy. Należą do nich rozwiązania SAP, stosowane w zarządzaniu flotą pojazdów czy systemy telematyczne, uwzględniające nie tylko czasy dostawy i emisję spalin, ale także odpowiednie miejsca odpoczynku i postoju kierowców. Teraz firma stawia też na rozbudowę działu odpowiadającego za digitalizację wszystkich obszarów działalności,  od transportu, przez finanse po zarządzanie zasobami ludzkimi. Co warto podkreślić, jest też jedną z pierwszych firm transportowych, która zaczęła wykorzystywać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI) – AI Operator i AI Planner. Wspomagają one planowanie tras międzynarodowych, w oparciu m.in. o przepisy Pakietu Mobilności, warunki drogowe, dostępność miejsc parkingowych czy emisje CO2. Ułatwiają też dobór dostępnych kierowców i ciężarówek do realizacji konkretnych dostaw, przy minimalizacji pustych przebiegów.

–  Automatyzacja i cyfryzacja zmienią każde ogniwo łańcucha dostaw, a my musimy dostosowywać się do zmian, które przyniosą technologie jutra. Szybkość zawsze była ważna w tej branży, a nowe technologie pomagają nam szybciej podejmować decyzje i wdrażać różne rozwiązania. Dzięki temu, że wiemy jak ją wykorzystać, możemy stać się firmą logistyczną jeszcze bardziej zorientowaną na klienta, wydajną i zrównoważoną   – podsumowuje M. Paulauskas.